Główna Poczekalnia (3) Dodaj Obrazki Filmy Dowcipy Dokumentalne Popularne Losowe Szukaj Forum Ranking
Zarejestruj się Zaloguj się

Najwięcej piw za tematy

# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. phrontch 6066 44 137,86
2. ~_Yarko_ 4069 15 271,27
3. ~Sunday 2869 9 318,78
4. CrAzy_Edek 2749 10 274,90
5. ~Angel 2715 7 387,86
6. McSadol 1787 11 162,45
7. Hyena83 1587 8 198,38
8. Flodzia 1161 4 290,25
9. CoJaTamKurwaWiem 1029 5 205,80
10. ~DMT 954 6 159,00
11. Pantilion 778 5 155,60
12. fgx 738 3 246,00
13. jebau 660 1 660,00
14. Zgrajek 597 1 597,00
15. Lobo24 532 2 266,00
16. amator 531 3 177,00
17. zwierzak30 447 4 111,75
18. Macx83wwww 446 4 111,50
19. Rafao 444 1 444,00
20. Besteher 418 2 209,00
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. phrontch 35097 236 148,72
2. Halman 27273 131 208,19
3. ~DMT 18501 74 250,01
4. CrAzy_Edek 13097 36 363,81
5. ~_Yarko_ 12232 45 271,82
6. ~Sunday 10597 36 294,36
7. CoJaTamKurwaWiem 8626 27 319,48
8. Flodzia 7373 24 307,21
9. Macx83wwww 7079 33 214,52
10. McSadol 6259 36 173,86
11. ~Angel 3325 8 415,63
12. zwierzak30 2931 12 244,25
13. DzidaZawodnik 2100 8 262,50
14. C0C0JUMBO 1956 6 326,00
15. fgx 1956 8 244,50
16. pieldolnik 1800 11 163,64
17. Lobo24 1747 8 218,38
18. Hyena83 1687 10 168,70
19. mygyry 1589 4 397,25
20. Pantilion 1482 8 185,25
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. Halman 151284 637 237,49
2. phrontch 92682 596 155,51
3. CrAzy_Edek 70721 196 360,82
4. ~_Yarko_ 30788 102 301,84
5. McSadol 26084 138 189,01
6. ~Sunday 25754 79 326,00
7. ~DMT 22251 91 244,52
8. CoJaTamKurwaWiem 21634 73 296,36
9. ~T3RMINATOR 18898 88 214,75
10. Macx83wwww 17711 97 182,59
11. Flodzia 16771 56 299,48
12. zwierzak30 12172 52 234,08
13. pieldolnik 7511 29 259,00
14. Lobo24 6551 31 211,32
15. MisDetonator 6392 27 236,74
16. mygyry 5717 17 336,29
17. huncfot130 5578 26 214,54
18. ~Angel 5196 15 346,40
19. banerr 3815 21 181,67
20. Lajzza 3293 14 235,21
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. Halman 289671 1288 224,90
2. CrAzy_Edek 154295 447 345,18
3. phrontch 152910 990 154,45
4. ~Sunday 93884 257 365,31
5. ~_Yarko_ 62906 239 263,21
6. ~T3RMINATOR 62224 327 190,29
7. Flodzia 53336 176 303,05
8. Macx83wwww 50221 277 181,30
9. CoJaTamKurwaWiem 48887 169 289,27
10. ~DMT 42826 167 256,44
11. McSadol 35773 177 202,11
12. zwierzak30 28783 115 250,29
13. ~Angel 14434 46 313,78
14. Lobo24 10807 47 229,94
15. pieldolnik 9539 40 238,48
16. mygyry 9348 27 346,22
17. MisDetonator 7410 33 224,55
18. huncfot130 7022 33 212,79
19. Cyjanek 6594 28 235,50
20. Don_Beck 5666 17 333,29
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. Halman 565033 2731 206,90
2. phrontch 306379 1853 165,34
3. ~Sunday 284398 768 370,31
4. CrAzy_Edek 207675 592 350,80
5. ~_Yarko_ 161484 536 301,28
6. Barnellini 145682 593 245,67
7. ~T3RMINATOR 132072 683 193,37
8. Macx83wwww 94022 545 172,52
9. ~Angel 88805 266 333,85
10. Flodzia 64456 204 315,96
11. CoJaTamKurwaWiem 58910 205 287,37
12. ~DMT 52935 207 255,72
13. zwierzak30 42389 160 264,93
14. McSadol 38564 189 204,04
15. Niezwyciężony 24323 89 273,29
16. Don_Beck 20682 56 369,32
17. petru23 20594 82 251,15
18. Lobo24 19479 82 237,55
19. mygyry 18710 54 346,48
20. krajsik 17999 37 486,46
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~Sunday 1495553 3611 414,17
2. CrAzy_Edek 1129362 2829 399,21
3. ~Angel 1105261 3500 315,79
4. Halman 796001 4036 197,23
5. ~LegendarnyZiom 775459 1739 445,92
6. phrontch 718345 4166 172,43
7. Pener 470149 1790 262,65
8. BongMan 429450 1415 303,50
9. ~TT4 423445 1601 264,49
10. ~_Yarko_ 381271 1272 299,74
11. ~DMT 371466 1425 260,68
12. krzyks 326713 1116 292,75
13. ~Fakerę 306541 938 326,80
14. ~T3RMINATOR 267805 1506 177,83
15. fantastico 244432 1796 136,10
16. Centurion 238504 8426 28,31
17. ~Nei 206861 551 375,43
18. CoJaTamKurwaWiem 205864 976 210,93
19. maksymilian45 200954 439 457,75
20. Pantilion 199431 994 200,63

Najwięcej tematów

# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. phrontch 44 6066 137,86
2. ~_Yarko_ 15 4069 271,27
3. McSadol 11 1787 162,45
4. CrAzy_Edek 10 2749 274,90
5. ~Sunday 9 2869 318,78
6. Hyena83 8 1587 198,38
7. ~Angel 7 2715 387,86
8. ~DMT 6 954 159,00
9. Pantilion 5 778 155,60
10. CoJaTamKurwaWiem 5 1029 205,80
11. zwierzak30 4 447 111,75
12. Flodzia 4 1161 290,25
13. Macx83wwww 4 446 111,50
14. fgx 3 738 246,00
15. amator 3 531 177,00
16. Barnellini 3 305 101,67
17. Lobo24 2 532 266,00
18. Besteher 2 418 209,00
19. Ludobojstw0 2 233 116,50
20. Vinyl 2 316 158,00
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. phrontch 236 35097 148,72
2. Halman 131 27273 208,19
3. ~DMT 74 18501 250,01
4. ~_Yarko_ 45 12232 271,82
5. CrAzy_Edek 36 13097 363,81
6. McSadol 36 6259 173,86
7. ~Sunday 36 10597 294,36
8. Macx83wwww 33 7079 214,52
9. CoJaTamKurwaWiem 27 8626 319,48
10. Flodzia 24 7373 307,21
11. zwierzak30 12 2931 244,25
12. pieldolnik 11 1800 163,64
13. Hyena83 10 1687 168,70
14. ~Angel 8 3325 415,63
15. fgx 8 1956 244,50
16. Lobo24 8 1747 218,38
17. DzidaZawodnik 8 2100 262,50
18. Pantilion 8 1482 185,25
19. huncfot130 7 1250 178,57
20. Cyjanek 7 1198 171,14
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. Halman 637 151284 237,49
2. phrontch 596 92682 155,51
3. CrAzy_Edek 196 70721 360,82
4. McSadol 138 26084 189,01
5. ~_Yarko_ 102 30788 301,84
6. Macx83wwww 97 17711 182,59
7. ~DMT 91 22251 244,52
8. ~T3RMINATOR 88 18898 214,75
9. ~Sunday 79 25754 326,00
10. CoJaTamKurwaWiem 73 21634 296,36
11. Flodzia 56 16771 299,48
12. zwierzak30 52 12172 234,08
13. Lobo24 31 6551 211,32
14. pieldolnik 29 7511 259,00
15. MisDetonator 27 6392 236,74
16. huncfot130 26 5578 214,54
17. banerr 21 3815 181,67
18. SocialMedia 17 3285 193,24
19. mygyry 17 5717 336,29
20. ~Angel 15 5196 346,40
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. Halman 1288 289671 224,90
2. phrontch 990 152910 154,45
3. CrAzy_Edek 447 154295 345,18
4. ~T3RMINATOR 327 62224 190,29
5. Macx83wwww 277 50221 181,30
6. ~Sunday 257 93884 365,31
7. ~_Yarko_ 239 62906 263,21
8. McSadol 177 35773 202,11
9. Flodzia 176 53336 303,05
10. CoJaTamKurwaWiem 169 48887 289,27
11. ~DMT 167 42826 256,44
12. zwierzak30 115 28783 250,29
13. Lobo24 47 10807 229,94
14. ~Angel 46 14434 313,78
15. pieldolnik 40 9539 238,48
16. huncfot130 33 7022 212,79
17. MisDetonator 33 7410 224,55
18. Cyjanek 28 6594 235,50
19. Salieri16000 27 2377 88,04
20. banerr 27 4963 183,81
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. Halman 2731 565033 206,90
2. phrontch 1853 306379 165,34
3. ~Sunday 768 284398 370,31
4. ~T3RMINATOR 683 132072 193,37
5. Barnellini 593 145682 245,67
6. CrAzy_Edek 592 207675 350,80
7. Macx83wwww 545 94022 172,52
8. ~_Yarko_ 536 161484 301,28
9. ~Angel 266 88805 333,85
10. ~DMT 207 52935 255,72
11. CoJaTamKurwaWiem 205 58910 287,37
12. Flodzia 204 64456 315,96
13. McSadol 189 38564 204,04
14. zwierzak30 160 42389 264,93
15. Niezwyciężony 89 24323 273,29
16. Lobo24 82 19479 237,55
17. petru23 82 20594 251,15
18. Salieri16000 80 11613 145,16
19. Cyjanek 67 17130 255,67
20. huncfot130 56 11219 200,34
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. Centurion 8426 238504 28,31
2. phrontch 4166 718345 172,43
3. Halman 4036 796001 197,23
4. ~Sunday 3611 1495553 414,17
5. ~Angel 3500 1105261 315,79
6. CrAzy_Edek 2829 1129362 399,21
7. fantastico 1796 244432 136,10
8. Pener 1790 470149 262,65
9. ~LegendarnyZiom 1739 775459 445,92
10. ~TT4 1601 423445 264,49
11. ~T3RMINATOR 1506 267805 177,83
12. ~DMT 1425 371466 260,68
13. BongMan 1415 429450 303,50
14. ~_Yarko_ 1272 381271 299,74
15. krzyks 1116 326713 292,75
16. Pantilion 994 199431 200,63
17. CoJaTamKurwaWiem 976 205864 210,93
18. ~Fakerę 938 306541 326,80
19. Salieri16000 934 143298 153,42
20. de_Sade 728 168845 231,93

Najwięcej piw za komentarze

# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Zakapturzony_Nalesnik 113 82 1,38
2. baronturbina 299 66 4,53
3. S_Z_A_L_O_N_Y 252 35 7,20
4. Vinyl 137 30 4,57
5. JaTylkonaChwile 186 28 6,64
6. Asuritta 217 27 8,04
7. marcino_zly 59 25 2,36
8. Wiewór 230 23 10,00
9. Salieri16000 68 23 2,96
10. McQurwa 56 22 2,55
11. ANALizator 45 22 2,05
12. SteinarBjorgvinsson 21 22 0,95
13. żmij 121 22 5,50
14. htp 11 21 0,52
15. Zasysacz 49 20 2,45
16. Hyena83 39 19 2,05
17. ququa 83 18 4,61
18. Rozjebie 15 18 0,83
19. pro_avenger 29 18 1,61
20. aaaaaaaaaaaaaa 95 17 5,59
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Halman 2551 303 8,42
2. Zakapturzony_Nalesnik 243 147 1,65
3. baronturbina 550 139 3,96
4. pro_avenger 477 139 3,43
5. NiemiecWaszPan 600 133 4,51
6. mygyry 1411 115 12,27
7. Asuritta 908 113 8,04
8. JaTylkonaChwile 581 112 5,19
9. notak 147 106 1,39
10. ququa 390 99 3,94
11. Wiewór 380 96 3,96
12. nowynick 1033 95 10,87
13. marcino_zly 151 91 1,66
14. bercisko 354 90 3,93
15. Pajan 243 86 2,83
16. aaaaaaaaaaaaaa 330 85 3,88
17. Noside 615 84 7,32
18. KaprysLosu 145 81 1,79
19. żmij 467 78 5,99
20. Rozjebie 261 78 3,35
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Halman 7719 942 8,19
2. JaTylkonaChwile 2646 460 5,75
3. baronturbina 1602 417 3,84
4. aaaaaaaaaaaaaa 1402 414 3,39
5. pro_avenger 1295 367 3,53
6. mygyry 4010 353 11,36
7. bercisko 1407 320 4,40
8. ququa 1314 314 4,18
9. NiemiecWaszPan 1487 306 4,86
10. banerr 2114 289 7,31
11. CzasNaKwas 2182 283 7,71
12. RYHOO 779 274 2,84
13. Pajan 879 274 3,21
14. Rebeliant 1942 268 7,25
15. TRQPL 1208 263 4,59
16. Znawca_Cipek 1872 254 7,37
17. notak 728 245 2,97
18. htp 622 232 2,68
19. nowynick 2266 228 9,94
20. McQurwa 968 220 4,40
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Halman 15432 1978 7,80
2. Rebeliant 7083 1145 6,19
3. aaaaaaaaaaaaaa 3087 908 3,40
4. baronturbina 2883 888 3,25
5. Pralpunkt 4438 774 5,73
6. banerr 5526 750 7,37
7. JaTylkonaChwile 3953 738 5,36
8. pro_avenger 2321 665 3,49
9. McQurwa 2993 663 4,51
10. mygyry 7116 649 10,96
11. 35i 2694 599 4,50
12. TRQPL 2301 559 4,12
13. ququa 1831 553 3,31
14. bercisko 2312 550 4,20
15. Pajan 1439 546 2,64
16. Juzwa 1951 538 3,63
17. Znawca_Cipek 3936 524 7,51
18. ~T3RMINATOR 2208 513 4,30
19. PietiaGoras 4473 508 8,81
20. CzasNaKwas 3698 500 7,40
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Halman 31232 3689 8,47
2. aaaaaaaaaaaaaa 10454 2195 4,76
3. Pralpunkt 11616 2026 5,73
4. 35i 6436 1404 4,58
5. Juzwa 5531 1352 4,09
6. McQurwa 5224 1208 4,32
7. pro_avenger 4476 1186 3,77
8. mygyry 13224 1161 11,39
9. baronturbina 3469 1147 3,02
10. Rebeliant 7083 1145 6,19
11. Pajan 3169 1116 2,84
12. ~T3RMINATOR 5014 1115 4,50
13. PietiaGoras 8679 1073 8,09
14. Noside 6501 996 6,53
15. bercisko 4072 973 4,18
16. JaTylkonaChwile 5109 947 5,39
17. TRQPL 4205 947 4,44
18. banerr 6891 930 7,41
19. Wiewór 2263 922 2,45
20. janlew 6478 818 7,92
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Halman 90910 8678 10,48
2. Wiewór 45881 8555 5,36
3. nowynick 96407 7854 12,27
4. mygyry 100498 7312 13,74
5. BongMan 98574 7157 13,77
6. aaaaaaaaaaaaaa 28765 6088 4,72
7. bloodwar 50346 5448 9,24
8. TB303 52123 5401 9,65
9. Pener 49821 5084 9,80
10. saves 37165 4710 7,89
11. brylant1412 9281 4610 2,01
12. pakicito 25834 4533 5,70
13. tranzystor 11397 4258 2,68
14. ~Angel 52005 4167 12,48
15. Loaloa 14034 3948 3,55
16. janlew 29824 3755 7,94
17. Essent 17349 3684 4,71
18. ellsworth 5146 3627 1,42
19. rockface123 16646 3341 4,98
20. McQurwa 12399 3271 3,79

Najwięcej komentarzy

# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Zakapturzony_Nalesnik 82 113 1,38
2. baronturbina 66 299 4,53
3. S_Z_A_L_O_N_Y 35 252 7,20
4. Vinyl 30 137 4,57
5. JaTylkonaChwile 28 186 6,64
6. Asuritta 27 217 8,04
7. marcino_zly 25 59 2,36
8. Wiewór 23 230 10,00
9. Salieri16000 23 68 2,96
10. McQurwa 22 56 2,55
11. ANALizator 22 45 2,05
12. SteinarBjorgvinsson 22 21 0,95
13. żmij 22 121 5,50
14. htp 21 11 0,52
15. Zasysacz 20 49 2,45
16. Hyena83 19 39 2,05
17. ququa 18 83 4,61
18. Rozjebie 18 15 0,83
19. pro_avenger 18 29 1,61
20. aaaaaaaaaaaaaa 17 95 5,59
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Halman 303 2551 8,42
2. Zakapturzony_Nalesnik 147 243 1,65
3. baronturbina 139 550 3,96
4. pro_avenger 139 477 3,43
5. NiemiecWaszPan 133 600 4,51
6. mygyry 115 1411 12,27
7. Asuritta 113 908 8,04
8. JaTylkonaChwile 112 581 5,19
9. notak 106 147 1,39
10. ququa 99 390 3,94
11. Wiewór 96 380 3,96
12. nowynick 95 1033 10,87
13. marcino_zly 91 151 1,66
14. bercisko 90 354 3,93
15. Pajan 86 243 2,83
16. aaaaaaaaaaaaaa 85 330 3,88
17. Noside 84 615 7,32
18. KaprysLosu 81 145 1,79
19. żmij 78 467 5,99
20. Rozjebie 78 261 3,35
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Halman 942 7719 8,19
2. JaTylkonaChwile 460 2646 5,75
3. baronturbina 417 1602 3,84
4. aaaaaaaaaaaaaa 414 1402 3,39
5. pro_avenger 367 1295 3,53
6. mygyry 353 4010 11,36
7. bercisko 320 1407 4,40
8. ququa 314 1314 4,18
9. NiemiecWaszPan 306 1487 4,86
10. banerr 289 2114 7,31
11. CzasNaKwas 283 2182 7,71
12. RYHOO 274 779 2,84
13. Pajan 274 879 3,21
14. Rebeliant 268 1942 7,25
15. TRQPL 263 1208 4,59
16. Znawca_Cipek 254 1872 7,37
17. notak 245 728 2,97
18. htp 232 622 2,68
19. nowynick 228 2266 9,94
20. McQurwa 220 968 4,40
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Halman 1978 15432 7,80
2. Rebeliant 1145 7083 6,19
3. aaaaaaaaaaaaaa 908 3087 3,40
4. baronturbina 888 2883 3,25
5. Pralpunkt 774 4438 5,73
6. banerr 750 5526 7,37
7. JaTylkonaChwile 738 3953 5,36
8. pro_avenger 665 2321 3,49
9. McQurwa 663 2993 4,51
10. mygyry 649 7116 10,96
11. 35i 599 2694 4,50
12. TRQPL 559 2301 4,12
13. ququa 553 1831 3,31
14. bercisko 550 2312 4,20
15. Pajan 546 1439 2,64
16. Juzwa 538 1951 3,63
17. Znawca_Cipek 524 3936 7,51
18. ~T3RMINATOR 513 2208 4,30
19. PietiaGoras 508 4473 8,81
20. CzasNaKwas 500 3698 7,40
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Halman 3689 31232 8,47
2. aaaaaaaaaaaaaa 2195 10454 4,76
3. Pralpunkt 2026 11616 5,73
4. 35i 1404 6436 4,58
5. Juzwa 1352 5531 4,09
6. McQurwa 1208 5224 4,32
7. pro_avenger 1186 4476 3,77
8. mygyry 1161 13224 11,39
9. baronturbina 1147 3469 3,02
10. Rebeliant 1145 7083 6,19
11. Pajan 1116 3169 2,84
12. ~T3RMINATOR 1115 5014 4,50
13. PietiaGoras 1073 8679 8,09
14. Noside 996 6501 6,53
15. bercisko 973 4072 4,18
16. JaTylkonaChwile 947 5109 5,39
17. TRQPL 947 4205 4,44
18. banerr 930 6891 7,41
19. Wiewór 922 2263 2,45
20. janlew 818 6478 7,92
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Halman 8678 90910 10,48
2. Wiewór 8555 45881 5,36
3. nowynick 7854 96407 12,27
4. mygyry 7312 100498 13,74
5. BongMan 7157 98574 13,77
6. aaaaaaaaaaaaaa 6088 28765 4,72
7. bloodwar 5448 50346 9,24
8. TB303 5401 52123 9,65
9. Pener 5084 49821 9,80
10. saves 4710 37165 7,89
11. brylant1412 4610 9281 2,01
12. pakicito 4533 25834 5,70
13. tranzystor 4258 11397 2,68
14. ~Angel 4167 52005 12,48
15. Loaloa 3948 14034 3,55
16. janlew 3755 29824 7,94
17. Essent 3684 17349 4,71
18. ellsworth 3627 5146 1,42
19. rockface123 3341 16646 4,98
20. McQurwa 3271 12399 3,79

Statystyki są odświeżane co godzinę