Główna Poczekalnia (3) Dodaj Obrazki Filmy Dowcipy Dokumentalne Popularne Losowe Szukaj Forum Ranking
Zarejestruj się Zaloguj się

Najwięcej piw za tematy

# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~Sunday 20959 56 374,27
2. ~Angel 7839 23 340,83
3. ~T3RMINATOR 7398 37 199,95
4. ~phrontch 3869 23 168,22
5. _Yarko_ 3337 10 333,70
6. krajsik 2446 8 305,75
7. mariusz3pl 1952 6 325,33
8. mygyry 1834 7 262,00
9. Reyser 1481 5 296,20
10. zwierzak30 1461 3 487,00
11. Don_Beck 1441 7 205,86
12. Jerzy_Owsik 1405 14 100,36
13. ~Velturek 1324 4 331,00
14. klos79 1159 4 289,75
15. MaciejLubicz 832 3 277,33
16. Konfedernacja 786 3 262,00
17. Tommcioo 752 2 376,00
18. KS1988R 709 2 354,50
19. ~Nei 682 2 341,00
20. Polskie_Drogi 648 2 324,00
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~Sunday 70855 180 393,64
2. _Yarko_ 16409 48 341,85
3. ~Angel 16391 48 341,48
4. ~phrontch 14465 72 200,90
5. krajsik 14428 32 450,88
6. HAL9000/2 13990 81 172,72
7. Don_Beck 8370 25 334,80
8. Jerzy_Owsik 8239 48 171,65
9. ~T3RMINATOR 8201 42 195,26
10. dyhayne 7836 35 223,89
11. ~Velturek 6416 18 356,44
12. Salieri16000 5164 35 147,54
13. mygyry 3884 12 323,67
14. zwierzak30 3773 12 314,42
15. ~Beny 2310 8 288,75
16. nowynick 2226 6 371,00
17. Wiewór 2125 5 425,00
18. Konfedernacja 2046 8 255,75
19. mariusz3pl 1952 6 325,33
20. Polskie_Drogi 1654 7 236,29
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~Sunday 162731 430 378,44
2. ~Angel 59084 174 339,56
3. ~phrontch 53628 298 179,96
4. HAL9000/2 48990 280 174,96
5. _Yarko_ 44943 133 337,92
6. ~DMT 38236 133 287,49
7. Salieri16000 28857 191 151,08
8. ~Velturek 26617 73 364,62
9. krajsik 22075 54 408,80
10. CoJaTamKurwaWiem 18197 68 267,60
11. Don_Beck 17820 44 405,00
12. dyhayne 15977 80 199,71
13. ~T3RMINATOR 13708 71 193,07
14. ~Beny 12481 36 346,69
15. oso 11527 50 230,54
16. mygyry 10393 27 384,93
17. Jerzy_Owsik 9289 54 172,02
18. zwierzak30 6049 19 318,37
19. ~Nei 4772 13 367,08
20. nowynick 4762 17 280,12
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~Sunday 293705 786 373,67
2. ~Angel 156759 490 319,92
3. ~phrontch 123065 656 187,60
4. ~Velturek 102517 343 298,88
5. _Yarko_ 92779 312 297,37
6. HAL9000/2 72429 412 175,80
7. de_sade 66350 282 235,28
8. ~DMT 38867 136 285,79
9. Salieri16000 36768 249 147,66
10. Don_Beck 27884 67 416,18
11. CoJaTamKurwaWiem 26331 99 265,97
12. dyhayne 22300 119 187,39
13. ~Beny 22110 65 340,15
14. krajsik 22075 54 408,80
15. oso 16774 66 254,15
16. mygyry 14545 38 382,76
17. ~T3RMINATOR 13708 71 193,07
18. ~Nei 13294 38 349,84
19. nowynick 13239 40 330,98
20. C0C0JUMBO 9451 26 363,50
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~Sunday 540695 1485 364,10
2. ~Angel 295920 979 302,27
3. ~phrontch 207357 1093 189,71
4. ~Velturek 183039 618 296,18
5. de_sade 169603 734 231,07
6. _Yarko_ 161137 569 283,19
7. HAL9000/2 111639 654 170,70
8. Salieri16000 68755 430 159,90
9. ~DMT 62641 229 273,54
10. ~Nei 53106 146 363,74
11. ~T3RMINATOR 47450 257 184,63
12. ~Beny 45141 131 344,59
13. CoJaTamKurwaWiem 41300 159 259,75
14. Don_Beck 27985 68 411,54
15. nowynick 27971 86 325,24
16. Crazy_Edek 26697 81 329,59
17. dyhayne 22300 119 187,39
18. krajsik 22075 54 408,80
19. Wiewór 18000 63 285,71
20. oso 16774 66 254,15
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~Sunday 1022497 2410 424,27
2. ~Angel 956602 3073 311,29
3. Crazy_Edek 917648 2234 410,76
4. ~LegendarnyZiom 777607 1755 443,08
5. ~Velturek 769547 2915 264,00
6. ~TT4 510077 2065 247,01
7. ~Pener 469792 1791 262,31
8. BongMan 429890 1418 303,17
9. krzyks 342432 1197 286,08
10. ~phrontch 319027 1865 171,06
11. ~DMT 316013 1211 260,95
12. ~Fakerę 306211 938 326,45
13. fantastico 249665 1826 136,73
14. Centurion 235869 8427 27,99
15. ~Nei 205293 549 373,94
16. HAL9000/2 201353 1178 170,93
17. maksymilian45 200920 438 458,72
18. Pantilion 194565 976 199,35
19. MichaU 189061 427 442,77
20. ASAKKU 173572 536 323,83

Najwięcej tematów

# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. ~Sunday 56 20959 374,27
2. ~T3RMINATOR 37 7398 199,95
3. ~Angel 23 7839 340,83
4. ~phrontch 23 3869 168,22
5. Jerzy_Owsik 14 1405 100,36
6. _Yarko_ 10 3337 333,70
7. krajsik 8 2446 305,75
8. mygyry 7 1834 262,00
9. Don_Beck 7 1441 205,86
10. mariusz3pl 6 1952 325,33
11. Reyser 5 1481 296,20
12. klos79 4 1159 289,75
13. ~Velturek 4 1324 331,00
14. Konfedernacja 3 786 262,00
15. zwierzak30 3 1461 487,00
16. Salieri16000 3 464 154,67
17. MaciejLubicz 3 832 277,33
18. ~Nei 2 682 341,00
19. Polskie_Drogi 2 648 324,00
20. KS1988R 2 709 354,50
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. ~Sunday 180 70855 393,64
2. HAL9000/2 81 13990 172,72
3. ~phrontch 72 14465 200,90
4. ~Angel 48 16391 341,48
5. _Yarko_ 48 16409 341,85
6. Jerzy_Owsik 48 8239 171,65
7. ~T3RMINATOR 42 8201 195,26
8. dyhayne 35 7836 223,89
9. Salieri16000 35 5164 147,54
10. krajsik 32 14428 450,88
11. Don_Beck 25 8370 334,80
12. ~Velturek 18 6416 356,44
13. mygyry 12 3884 323,67
14. zwierzak30 12 3773 314,42
15. Konfedernacja 8 2046 255,75
16. Lobo24 8 1452 181,50
17. ~Beny 8 2310 288,75
18. Polskie_Drogi 7 1654 236,29
19. ~DMT 6 1482 247,00
20. Sundown 6 960 160,00
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. ~Sunday 430 162731 378,44
2. ~phrontch 298 53628 179,96
3. HAL9000/2 280 48990 174,96
4. Salieri16000 191 28857 151,08
5. ~Angel 174 59084 339,56
6. _Yarko_ 133 44943 337,92
7. ~DMT 133 38236 287,49
8. dyhayne 80 15977 199,71
9. ~Velturek 73 26617 364,62
10. ~T3RMINATOR 71 13708 193,07
11. CoJaTamKurwaWiem 68 18197 267,60
12. Jerzy_Owsik 54 9289 172,02
13. krajsik 54 22075 408,80
14. oso 50 11527 230,54
15. Don_Beck 44 17820 405,00
16. ~Beny 36 12481 346,69
17. mygyry 27 10393 384,93
18. zwierzak30 19 6049 318,37
19. nowynick 17 4762 280,12
20. Polskie_Drogi 14 2657 189,79
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. ~Sunday 786 293705 373,67
2. ~phrontch 656 123065 187,60
3. ~Angel 490 156759 319,92
4. HAL9000/2 412 72429 175,80
5. ~Velturek 343 102517 298,88
6. _Yarko_ 312 92779 297,37
7. de_sade 282 66350 235,28
8. Salieri16000 249 36768 147,66
9. ~DMT 136 38867 285,79
10. dyhayne 119 22300 187,39
11. CoJaTamKurwaWiem 99 26331 265,97
12. ~T3RMINATOR 71 13708 193,07
13. Don_Beck 67 27884 416,18
14. oso 66 16774 254,15
15. ~Beny 65 22110 340,15
16. krajsik 54 22075 408,80
17. Jerzy_Owsik 54 9289 172,02
18. nowynick 40 13239 330,98
19. ~Nei 38 13294 349,84
20. mygyry 38 14545 382,76
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. ~Sunday 1485 540695 364,10
2. ~phrontch 1093 207357 189,71
3. ~Angel 979 295920 302,27
4. de_sade 734 169603 231,07
5. HAL9000/2 654 111639 170,70
6. ~Velturek 618 183039 296,18
7. _Yarko_ 569 161137 283,19
8. Salieri16000 430 68755 159,90
9. ~T3RMINATOR 257 47450 184,63
10. ~DMT 229 62641 273,54
11. CoJaTamKurwaWiem 159 41300 259,75
12. ~Nei 146 53106 363,74
13. ~Beny 131 45141 344,59
14. dyhayne 119 22300 187,39
15. nowynick 86 27971 325,24
16. Crazy_Edek 81 26697 329,59
17. Don_Beck 68 27985 411,54
18. oso 66 16774 254,15
19. Wiewór 63 18000 285,71
20. Jerzy_Owsik 54 9289 172,02
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. Centurion 8427 235869 27,99
2. ~Angel 3073 956602 311,29
3. ~Velturek 2915 769547 264,00
4. ~Sunday 2410 1022497 424,27
5. Crazy_Edek 2234 917648 410,76
6. ~TT4 2065 510077 247,01
7. ~phrontch 1865 319027 171,06
8. fantastico 1826 249665 136,73
9. ~Pener 1791 469792 262,31
10. ~LegendarnyZiom 1755 777607 443,08
11. BongMan 1418 429890 303,17
12. ~DMT 1211 316013 260,95
13. krzyks 1197 342432 286,08
14. HAL9000/2 1178 201353 170,93
15. Pantilion 976 194565 199,35
16. ~Fakerę 938 306211 326,45
17. Salieri16000 766 113869 148,65
18. CoJaTamKurwaWiem 757 139536 184,33
19. de_sade 734 169603 231,07
20. okar19 726 159806 220,12

Najwięcej piw za komentarze

# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Jerzy_Owsik 271 77 3,52
2. ~T3RMINATOR 297 72 4,13
3. mygyry 1029 51 20,18
4. patitati 509 48 10,60
5. radek225 271 45 6,02
6. degenerator83 75 44 1,70
7. r061071 472 44 10,73
8. DzidaZawodnik 287 42 6,83
9. kubol 61 41 1,49
10. roman970227 196 39 5,03
11. jasypan 209 38 5,50
12. Juzwa 141 36 3,92
13. klos79 110 34 3,24
14. mozeciemiobciagnac 79 34 2,32
15. poligon6 219 33 6,64
16. Xson33333 65 33 1,97
17. Budrys2000 241 33 7,30
18. SPIERDOLIX 80 32 2,50
19. zdun 69 32 2,16
20. Hrabia Drapula 21 31 0,68
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Jerzy_Owsik 1686 457 3,69
2. mygyry 3736 207 18,05
3. poligon6 1097 200 5,49
4. r061071 2064 194 10,64
5. HAL9000/2 1159 188 6,16
6. aaaaaaaaaaaaaa 814 165 4,93
7. patitati 1404 163 8,61
8. Wiewór 604 153 3,95
9. ~Velturek 1430 137 10,44
10. edmund 381 130 2,93
11. TranzystorWyklęty 470 123 3,82
12. roman970227 601 112 5,37
13. radek225 593 109 5,44
14. kulawiec 256 108 2,37
15. bloodwar 536 97 5,53
16. kubol 133 94 1,41
17. Budrys2000 537 93 5,77
18. Hrabia Drapula 136 92 1,48
19. SPIERDOLIX 284 89 3,19
20. silwerbalk 513 87 5,90
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Jerzy_Owsik 3093 804 3,85
2. r061071 5153 645 7,99
3. poligon6 4194 585 7,17
4. HAL9000/2 4538 518 8,76
5. Wiewór 2409 490 4,92
6. ~Velturek 5485 458 11,98
7. mygyry 6993 454 15,40
8. aaaaaaaaaaaaaa 2179 433 5,03
9. McQurwa 1244 399 3,12
10. TranzystorWyklęty 1793 379 4,73
11. patitati 2630 358 7,35
12. edmund 871 322 2,70
13. silwerbalk 1438 317 4,54
14. sars_80 781 282 2,77
15. żmij 1548 269 5,75
16. bloodwar 1755 261 6,72
17. Plastykpl 477 236 2,02
18. polakwrocek 477 231 2,06
19. mazga50 542 226 2,40
20. ProVVe 1022 222 4,60
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. r061071 7161 1070 6,69
2. ~Velturek 13048 965 13,52
3. edmund 2066 912 2,27
4. Wiewór 4718 899 5,25
5. HAL9000/2 8324 891 9,34
6. McQurwa 3182 883 3,60
7. aaaaaaaaaaaaaa 4387 864 5,08
8. Jerzy_Owsik 3100 805 3,85
9. poligon6 5564 791 7,03
10. mygyry 9725 713 13,64
11. TranzystorWyklęty 2639 656 4,02
12. silwerbalk 2725 633 4,30
13. TB303 4273 624 6,85
14. Budrys2000 3836 562 6,83
15. polakwrocek 1076 510 2,11
16. patitati 3355 460 7,29
17. mazga50 1179 421 2,80
18. Hrabia Drapula 778 417 1,87
19. Salieri16000 2200 400 5,50
20. zdun 904 395 2,29
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. r061071 11300 2261 5,00
2. Wiewór 11642 2156 5,40
3. McQurwa 5974 1810 3,30
4. poligon6 10278 1674 6,14
5. aaaaaaaaaaaaaa 8015 1672 4,79
6. HAL9000/2 16009 1671 9,58
7. ~Velturek 20557 1526 13,47
8. TB303 9284 1369 6,78
9. mygyry 15075 1217 12,39
10. Budrys2000 6948 1050 6,62
11. edmund 2075 917 2,26
12. polakwrocek 1820 909 2,00
13. nowynick 8143 869 9,37
14. Jerzy_Owsik 3100 805 3,85
15. Salieri16000 4049 778 5,20
16. mazga50 2010 763 2,63
17. silwerbalk 3034 696 4,36
18. Hrabia Drapula 1638 673 2,43
19. TranzystorWyklęty 2639 656 4,02
20. Mors_Nigra 1452 652 2,23
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. ~Velturek 140441 11281 12,45
2. Wiewór 43779 7585 5,77
3. nowynick 93405 7458 12,52
4. BongMan 99196 7206 13,77
5. mygyry 86074 6113 14,08
6. TB303 53910 5578 9,66
7. ~Pener 49764 5084 9,79
8. bloodwar 47191 4900 9,63
9. HAL9000/2 57062 4768 11,97
10. pakicito 25993 4568 5,69
11. tranzystor 11946 4391 2,72
12. saves 34520 4189 8,24
13. brylant1412 8523 4132 2,06
14. Loaloa 14429 4089 3,53
15. ~Angel 48561 3936 12,34
16. Essent 16653 3491 4,77
17. aaaaaaaaaaaaaa 15193 3415 4,45
18. rockface123 16801 3350 5,02
19. ellsworth 4671 3304 1,41
20. ~tip.top 39160 3205 12,22

Najwięcej komentarzy

# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Jerzy_Owsik 77 271 3,52
2. ~T3RMINATOR 72 297 4,13
3. mygyry 51 1029 20,18
4. patitati 48 509 10,60
5. radek225 45 271 6,02
6. degenerator83 44 75 1,70
7. r061071 44 472 10,73
8. DzidaZawodnik 42 287 6,83
9. kubol 41 61 1,49
10. roman970227 39 196 5,03
11. jasypan 38 209 5,50
12. Juzwa 36 141 3,92
13. klos79 34 110 3,24
14. mozeciemiobciagnac 34 79 2,32
15. poligon6 33 219 6,64
16. Xson33333 33 65 1,97
17. Budrys2000 33 241 7,30
18. SPIERDOLIX 32 80 2,50
19. zdun 32 69 2,16
20. Hrabia Drapula 31 21 0,68
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Jerzy_Owsik 457 1686 3,69
2. mygyry 207 3736 18,05
3. poligon6 200 1097 5,49
4. r061071 194 2064 10,64
5. HAL9000/2 188 1159 6,16
6. aaaaaaaaaaaaaa 165 814 4,93
7. patitati 163 1404 8,61
8. Wiewór 153 604 3,95
9. ~Velturek 137 1430 10,44
10. edmund 130 381 2,93
11. TranzystorWyklęty 123 470 3,82
12. roman970227 112 601 5,37
13. radek225 109 593 5,44
14. kulawiec 108 256 2,37
15. bloodwar 97 536 5,53
16. kubol 94 133 1,41
17. Budrys2000 93 537 5,77
18. Hrabia Drapula 92 136 1,48
19. SPIERDOLIX 89 284 3,19
20. silwerbalk 87 513 5,90
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Jerzy_Owsik 804 3093 3,85
2. r061071 645 5153 7,99
3. poligon6 585 4194 7,17
4. HAL9000/2 518 4538 8,76
5. Wiewór 490 2409 4,92
6. ~Velturek 458 5485 11,98
7. mygyry 454 6993 15,40
8. aaaaaaaaaaaaaa 433 2179 5,03
9. McQurwa 399 1244 3,12
10. TranzystorWyklęty 379 1793 4,73
11. patitati 358 2630 7,35
12. edmund 322 871 2,70
13. silwerbalk 317 1438 4,54
14. sars_80 282 781 2,77
15. żmij 269 1548 5,75
16. bloodwar 261 1755 6,72
17. Plastykpl 236 477 2,02
18. polakwrocek 231 477 2,06
19. mazga50 226 542 2,40
20. ProVVe 222 1022 4,60
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. r061071 1070 7161 6,69
2. ~Velturek 965 13048 13,52
3. edmund 912 2066 2,27
4. Wiewór 899 4718 5,25
5. HAL9000/2 891 8324 9,34
6. McQurwa 883 3182 3,60
7. aaaaaaaaaaaaaa 864 4387 5,08
8. Jerzy_Owsik 805 3100 3,85
9. poligon6 791 5564 7,03
10. mygyry 713 9725 13,64
11. TranzystorWyklęty 656 2639 4,02
12. silwerbalk 633 2725 4,30
13. TB303 624 4273 6,85
14. Budrys2000 562 3836 6,83
15. polakwrocek 510 1076 2,11
16. patitati 460 3355 7,29
17. mazga50 421 1179 2,80
18. Hrabia Drapula 417 778 1,87
19. Salieri16000 400 2200 5,50
20. zdun 395 904 2,29
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. r061071 2261 11300 5,00
2. Wiewór 2156 11642 5,40
3. McQurwa 1810 5974 3,30
4. poligon6 1674 10278 6,14
5. aaaaaaaaaaaaaa 1672 8015 4,79
6. HAL9000/2 1671 16009 9,58
7. ~Velturek 1526 20557 13,47
8. TB303 1369 9284 6,78
9. mygyry 1217 15075 12,39
10. Budrys2000 1050 6948 6,62
11. edmund 917 2075 2,26
12. polakwrocek 909 1820 2,00
13. nowynick 869 8143 9,37
14. Jerzy_Owsik 805 3100 3,85
15. Salieri16000 778 4049 5,20
16. mazga50 763 2010 2,63
17. silwerbalk 696 3034 4,36
18. Hrabia Drapula 673 1638 2,43
19. TranzystorWyklęty 656 2639 4,02
20. Mors_Nigra 652 1452 2,23
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. ~Velturek 11281 140441 12,45
2. Wiewór 7585 43779 5,77
3. nowynick 7458 93405 12,52
4. BongMan 7206 99196 13,77
5. mygyry 6113 86074 14,08
6. TB303 5578 53910 9,66
7. ~Pener 5084 49764 9,79
8. bloodwar 4900 47191 9,63
9. HAL9000/2 4768 57062 11,97
10. pakicito 4568 25993 5,69
11. tranzystor 4391 11946 2,72
12. saves 4189 34520 8,24
13. brylant1412 4132 8523 2,06
14. Loaloa 4089 14429 3,53
15. ~Angel 3936 48561 12,34
16. Essent 3491 16653 4,77
17. aaaaaaaaaaaaaa 3415 15193 4,45
18. rockface123 3350 16801 5,02
19. ellsworth 3304 4671 1,41
20. ~tip.top 3205 39160 12,22

Statystyki są odświeżane co godzinę