Główna Poczekalnia (3) Dodaj Obrazki Filmy Dowcipy Dokumentalne Popularne Losowe Szukaj Forum Ranking
Zarejestruj się Zaloguj się

Najwięcej piw za tematy

# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~Sunday 11301 35 322,89
2. ~phrontch 6696 39 171,69
3. ~_Yarko_ 5908 20 295,40
4. ~Angel 3322 10 332,20
5. Salieri16000 2892 17 170,12
6. HAL9000/2 2634 14 188,14
7. Don_Beck 1955 8 244,38
8. mygyry 1616 5 323,20
9. ~DMT 1552 9 172,44
10. darex99 1513 2 756,50
11. mariusz3pl 1329 4 332,25
12. nowynick 1219 4 304,75
13. Flodzia 1217 5 243,40
14. ~Beny 982 2 491,00
15. Nikt_nie 852 3 284,00
16. zeozwatyelektryk 726 1 726,00
17. the1funky 595 2 297,50
18. mikecc 529 3 176,33
19. Wiewór 454 1 454,00
20. C0C0JUMBO 452 1 452,00
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~Sunday 60738 161 377,25
2. ~phrontch 31577 163 193,72
3. ~Angel 26784 81 330,67
4. ~_Yarko_ 19907 61 326,34
5. mariusz3pl 11814 30 393,80
6. Salieri16000 10657 74 144,01
7. Don_Beck 10488 33 317,82
8. HAL9000/2 7863 43 182,86
9. C0C0JUMBO 7256 14 518,29
10. ~DMT 6437 24 268,21
11. Nikt_nie 5349 20 267,45
12. krajsik 5264 10 526,40
13. mygyry 3958 13 304,46
14. nowynick 3771 15 251,40
15. ~Beny 3015 7 430,71
16. darex99 2363 4 590,75
17. Sadysta 2339 8 292,38
18. zwierzak30 2180 8 272,50
19. MenSa 2038 6 339,67
20. ~Nei 1973 6 328,83
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~Sunday 197759 506 390,83
2. ~phrontch 86097 443 194,35
3. ~Angel 60361 184 328,05
4. ~_Yarko_ 52619 159 330,94
5. mariusz3pl 46531 117 397,70
6. ~T3RMINATOR 36655 193 189,92
7. Salieri16000 26989 169 159,70
8. krajsik 20307 43 472,26
9. Don_Beck 18960 63 300,95
10. nowynick 13022 39 333,90
11. Reyser 12017 60 200,28
12. ~Beny 10703 26 411,65
13. C0C0JUMBO 10282 26 395,46
14. ~DMT 10209 37 275,92
15. mygyry 9885 31 318,87
16. HAL9000/2 9849 55 179,07
17. Jerzy_Owsik 8985 50 179,70
18. Nikt_nie 8980 35 256,57
19. zwierzak30 8460 28 302,14
20. Wiewór 7758 17 456,35
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~Sunday 367484 954 385,20
2. ~phrontch 142938 750 190,58
3. ~Angel 130421 385 338,76
4. ~_Yarko_ 87435 263 332,45
5. HAL9000/2 65502 364 179,95
6. Salieri16000 52974 337 157,19
7. ~DMT 48180 168 286,79
8. mariusz3pl 46758 118 396,25
9. ~T3RMINATOR 43106 227 189,89
10. Don_Beck 35525 93 381,99
11. krajsik 34270 78 439,36
12. ~Beny 25362 67 378,54
13. CoJaTamKurwaWiem 21402 75 285,36
14. mygyry 19782 56 353,25
15. nowynick 18479 58 318,60
16. C0C0JUMBO 17188 43 399,72
17. dyhayne 16580 82 202,20
18. oso 15097 60 251,62
19. Reyser 12017 60 200,28
20. zwierzak30 11005 36 305,69
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~Sunday 579404 1555 372,61
2. ~Angel 283358 896 316,25
3. ~phrontch 253595 1320 192,12
4. ~_Yarko_ 203312 697 291,70
5. de_Sade 169488 732 231,54
6. HAL9000/2 106120 602 176,28
7. Salieri16000 75931 460 165,07
8. ~DMT 62024 223 278,13
9. mariusz3pl 46758 118 396,25
10. CoJaTamKurwaWiem 44261 164 269,88
11. ~T3RMINATOR 43106 227 189,89
12. ~Beny 42848 120 357,07
13. Don_Beck 41270 110 375,18
14. ~Nei 35969 99 363,32
15. krajsik 34270 78 439,36
16. nowynick 33989 102 333,23
17. dyhayne 22513 119 189,18
18. Wiewór 22389 70 319,84
19. C0C0JUMBO 21048 55 382,69
20. mygyry 20536 58 354,07
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~Sunday 1162266 2762 420,81
2. ~Angel 1002139 3208 312,39
3. Crazy_Edek 918144 2232 411,35
4. ~LegendarnyZiom 777627 1754 443,34
5. ~TT4 510171 2064 247,18
6. ~Pener 469653 1790 262,38
7. BongMan 429864 1417 303,36
8. ~phrontch 390402 2227 175,30
9. krzyks 341558 1192 286,54
10. ~DMT 325593 1243 261,94
11. ~Fakerę 306289 938 326,53
12. fantastico 249685 1825 136,81
13. Centurion 236060 8427 28,01
14. HAL9000/2 211298 1228 172,07
15. ~Nei 207217 554 374,04
16. ~_Yarko_ 203312 697 291,70
17. maksymilian45 201630 441 457,21
18. Pantilion 194602 975 199,59
19. MichaU 189665 428 443,14
20. ASAKKU 173333 535 323,99

Najwięcej tematów

# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. ~phrontch 39 6696 171,69
2. ~Sunday 35 11301 322,89
3. ~_Yarko_ 20 5908 295,40
4. Salieri16000 17 2892 170,12
5. HAL9000/2 14 2634 188,14
6. ~Angel 10 3322 332,20
7. ~DMT 9 1552 172,44
8. Don_Beck 8 1955 244,38
9. mygyry 5 1616 323,20
10. Flodzia 5 1217 243,40
11. mariusz3pl 4 1329 332,25
12. nowynick 4 1219 304,75
13. Nikt_nie 3 852 284,00
14. mikecc 3 529 176,33
15. komputersd1 3 395 131,67
16. ~Beny 2 982 491,00
17. ~sanctusdiavolos 2 220 110,00
18. darex99 2 1513 756,50
19. the1funky 2 595 297,50
20. crossdressphyxia 1 337 337,00
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. ~phrontch 163 31577 193,72
2. ~Sunday 161 60738 377,25
3. ~Angel 81 26784 330,67
4. Salieri16000 74 10657 144,01
5. ~_Yarko_ 61 19907 326,34
6. HAL9000/2 43 7863 182,86
7. Don_Beck 33 10488 317,82
8. mariusz3pl 30 11814 393,80
9. ~DMT 24 6437 268,21
10. Nikt_nie 20 5349 267,45
11. nowynick 15 3771 251,40
12. C0C0JUMBO 14 7256 518,29
13. mygyry 13 3958 304,46
14. krajsik 10 5264 526,40
15. Sadysta 8 2339 292,38
16. zwierzak30 8 2180 272,50
17. ~Beny 7 3015 430,71
18. mikecc 7 1611 230,14
19. MenSa 6 2038 339,67
20. Flodzia 6 1637 272,83
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. ~Sunday 506 197759 390,83
2. ~phrontch 443 86097 194,35
3. ~T3RMINATOR 193 36655 189,92
4. ~Angel 184 60361 328,05
5. Salieri16000 169 26989 159,70
6. ~_Yarko_ 159 52619 330,94
7. mariusz3pl 117 46531 397,70
8. Don_Beck 63 18960 300,95
9. Reyser 60 12017 200,28
10. HAL9000/2 55 9849 179,07
11. Jerzy_Owsik 50 8985 179,70
12. krajsik 43 20307 472,26
13. nowynick 39 13022 333,90
14. ~DMT 37 10209 275,92
15. Nikt_nie 35 8980 256,57
16. mygyry 31 9885 318,87
17. dyhayne 31 7034 226,90
18. zwierzak30 28 8460 302,14
19. C0C0JUMBO 26 10282 395,46
20. ~Beny 26 10703 411,65
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. ~Sunday 954 367484 385,20
2. ~phrontch 750 142938 190,58
3. ~Angel 385 130421 338,76
4. HAL9000/2 364 65503 179,95
5. Salieri16000 337 52974 157,19
6. ~_Yarko_ 263 87435 332,45
7. ~T3RMINATOR 227 43106 189,89
8. ~DMT 168 48180 286,79
9. mariusz3pl 118 46758 396,25
10. Don_Beck 93 35525 381,99
11. dyhayne 82 16580 202,20
12. krajsik 78 34270 439,36
13. CoJaTamKurwaWiem 75 21402 285,36
14. ~Beny 67 25362 378,54
15. Reyser 60 12017 200,28
16. oso 60 15097 251,62
17. nowynick 58 18479 318,60
18. Jerzy_Owsik 57 10343 181,46
19. mygyry 56 19782 353,25
20. C0C0JUMBO 43 17188 399,72
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. ~Sunday 1555 579404 372,61
2. ~phrontch 1320 253595 192,12
3. ~Angel 896 283358 316,25
4. de_Sade 732 169488 231,54
5. ~_Yarko_ 697 203312 291,70
6. HAL9000/2 602 106120 176,28
7. Salieri16000 460 75931 165,07
8. ~T3RMINATOR 227 43106 189,89
9. ~DMT 223 62024 278,13
10. CoJaTamKurwaWiem 164 44261 269,88
11. ~Beny 120 42848 357,07
12. dyhayne 119 22513 189,18
13. mariusz3pl 118 46758 396,25
14. Don_Beck 110 41270 375,18
15. nowynick 102 33989 333,23
16. ~Nei 99 35969 363,32
17. krajsik 78 34270 439,36
18. Wiewór 70 22389 319,84
19. oso 68 17462 256,79
20. Crazy_Edek 62 19131 308,56
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. Centurion 8427 236060 28,01
2. ~Angel 3208 1002139 312,39
3. ~Sunday 2762 1162266 420,81
4. Crazy_Edek 2232 918144 411,35
5. ~phrontch 2227 390402 175,30
6. ~TT4 2064 510171 247,18
7. fantastico 1825 249685 136,81
8. ~Pener 1790 469653 262,38
9. ~LegendarnyZiom 1754 777627 443,34
10. BongMan 1417 429864 303,36
11. ~DMT 1243 325593 261,94
12. HAL9000/2 1228 211298 172,07
13. krzyks 1192 341558 286,54
14. Pantilion 975 194602 199,59
15. ~Fakerę 938 306289 326,53
16. Salieri16000 910 137782 151,41
17. ~T3RMINATOR 862 140174 162,61
18. CoJaTamKurwaWiem 764 142932 187,08
19. de_Sade 732 169488 231,54
20. okar19 726 159835 220,16

Najwięcej piw za komentarze

# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. aaaaaaaaaaaaaa 225 59 3,81
2. HAL9000/2 481 58 8,29
3. Juzwa 138 55 2,51
4. luja27 112 47 2,38
5. TranzystorWyklęty 148 45 3,29
6. mygyry 488 40 12,20
7. poligon6 259 37 7,00
8. wojtas09999 122 37 3,30
9. darayavahus 103 36 2,86
10. Wyrokulicy 220 36 6,11
11. McQurwa 116 34 3,41
12. roman970227 84 33 2,55
13. 35i 149 29 5,14
14. tambus1111 29 26 1,12
15. koras24 285 26 10,96
16. Mors_Nigra 79 25 3,16
17. dennissliwa 390 25 15,60
18. MenSa 232 24 9,67
19. wilkoala 92 24 3,83
20. Plastykpl 125 22 5,68
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. aaaaaaaaaaaaaa 1244 227 5,48
2. Juzwa 814 227 3,59
3. koras24 2004 192 10,44
4. HAL9000/2 1787 166 10,77
5. TranzystorWyklęty 381 142 2,68
6. Jerzy_Owsik 384 128 3,00
7. mygyry 1459 125 11,67
8. Wiewór 264 113 2,34
9. 35i 519 112 4,63
10. poligon6 1110 109 10,18
11. McQurwa 349 107 3,26
12. roman970227 377 102 3,70
13. sars_80 408 99 4,12
14. silwerbalk 437 97 4,51
15. zdun 278 93 2,99
16. edmund 208 89 2,34
17. wilkoala 638 87 7,33
18. outsidethebox86 278 84 3,31
19. Byku35 164 83 1,98
20. Hrabia Drapula 149 82 1,82
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Juzwa 3400 773 4,40
2. aaaaaaaaaaaaaa 2410 502 4,80
3. Jerzy_Owsik 1710 460 3,72
4. Wiewór 1807 433 4,17
5. mygyry 6876 427 16,10
6. koras24 3247 416 7,81
7. poligon6 3227 416 7,76
8. dignogato 2809 319 8,81
9. TranzystorWyklęty 1133 315 3,60
10. silwerbalk 1503 304 4,94
11. wojtas09999 1681 300 5,60
12. roman970227 1242 286 4,34
13. ~T3RMINATOR 1473 281 5,24
14. 35i 1274 267 4,77
15. McQurwa 911 264 3,45
16. nowynick 3090 263 11,75
17. wilkoala 1783 263 6,78
18. SPIERDOLIX 640 261 2,45
19. edmund 742 261 2,84
20. Hrabia Drapula 597 255 2,34
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Jerzy_Owsik 3787 1003 3,78
2. Wiewór 4312 924 4,67
3. poligon6 7073 897 7,89
4. aaaaaaaaaaaaaa 4485 888 5,05
5. HAL9000/2 7827 843 9,28
6. r061071 6743 839 8,04
7. Juzwa 3441 808 4,26
8. mygyry 11256 791 14,23
9. McQurwa 2500 769 3,25
10. TranzystorWyklęty 2965 713 4,16
11. edmund 1681 646 2,60
12. silwerbalk 2786 634 4,39
13. dignogato 4759 604 7,88
14. sars_80 1434 456 3,14
15. zdun 1154 443 2,60
16. Hrabia Drapula 922 435 2,12
17. koras24 3288 434 7,58
18. żmij 2498 413 6,05
19. bloodwar 2544 394 6,46
20. Byku35 901 387 2,33
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. r061071 11379 2183 5,21
2. Wiewór 11431 2112 5,41
3. aaaaaaaaaaaaaa 9232 1876 4,92
4. McQurwa 5953 1668 3,57
5. HAL9000/2 15466 1601 9,66
6. poligon6 10774 1541 6,99
7. mygyry 16198 1221 13,27
8. edmund 2648 1083 2,45
9. TB303 7571 1081 7,00
10. Budrys2000 6931 1005 6,90
11. Jerzy_Owsik 3787 1003 3,78
12. silwerbalk 4134 934 4,43
13. polakwrocek 1787 890 2,01
14. TranzystorWyklęty 3555 889 4,00
15. mazga50 2183 815 2,68
16. Juzwa 3441 808 4,26
17. nowynick 8617 790 10,91
18. Mors_Nigra 1584 729 2,17
19. zdun 1900 714 2,66
20. Hrabia Drapula 1534 713 2,15
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Wiewór 44684 7818 5,72
2. nowynick 95276 7613 12,51
3. BongMan 99047 7199 13,76
4. mygyry 88996 6323 14,07
5. TB303 53582 5538 9,68
6. ~Pener 49775 5084 9,79
7. bloodwar 47762 4977 9,60
8. HAL9000/2 59084 4973 11,88
9. pakicito 25976 4564 5,69
10. tranzystor 11854 4369 2,71
11. saves 35753 4337 8,24
12. brylant1412 8688 4216 2,06
13. Loaloa 14354 4056 3,54
14. ~Angel 49343 3972 12,42
15. aaaaaaaaaaaaaa 16951 3772 4,49
16. Essent 16804 3543 4,74
17. rockface123 16796 3346 5,02
18. ellsworth 4712 3329 1,42
19. ~tip.top 39103 3211 12,18
20. mare30ks 17160 3149 5,45

Najwięcej komentarzy

# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. aaaaaaaaaaaaaa 59 225 3,81
2. HAL9000/2 58 481 8,29
3. Juzwa 55 138 2,51
4. luja27 47 112 2,38
5. TranzystorWyklęty 45 148 3,29
6. mygyry 40 488 12,20
7. poligon6 37 259 7,00
8. wojtas09999 37 122 3,30
9. darayavahus 36 103 2,86
10. Wyrokulicy 36 220 6,11
11. McQurwa 34 116 3,41
12. roman970227 33 84 2,55
13. 35i 29 149 5,14
14. tambus1111 26 29 1,12
15. koras24 26 285 10,96
16. Mors_Nigra 25 79 3,16
17. dennissliwa 25 390 15,60
18. MenSa 24 232 9,67
19. wilkoala 24 92 3,83
20. Plastykpl 22 125 5,68
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. aaaaaaaaaaaaaa 227 1244 5,48
2. Juzwa 227 814 3,59
3. koras24 192 2004 10,44
4. HAL9000/2 166 1787 10,77
5. TranzystorWyklęty 142 381 2,68
6. Jerzy_Owsik 128 384 3,00
7. mygyry 125 1459 11,67
8. Wiewór 113 264 2,34
9. 35i 112 519 4,63
10. poligon6 109 1110 10,18
11. McQurwa 107 349 3,26
12. roman970227 102 377 3,70
13. sars_80 99 408 4,12
14. silwerbalk 97 437 4,51
15. zdun 93 278 2,99
16. edmund 89 208 2,34
17. wilkoala 87 638 7,33
18. outsidethebox86 84 278 3,31
19. Byku35 83 164 1,98
20. Hrabia Drapula 82 149 1,82
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Juzwa 773 3400 4,40
2. aaaaaaaaaaaaaa 502 2410 4,80
3. Jerzy_Owsik 460 1710 3,72
4. Wiewór 433 1807 4,17
5. mygyry 427 6876 16,10
6. koras24 416 3247 7,81
7. poligon6 416 3227 7,76
8. dignogato 319 2809 8,81
9. TranzystorWyklęty 315 1133 3,60
10. silwerbalk 304 1503 4,94
11. wojtas09999 300 1681 5,60
12. roman970227 286 1242 4,34
13. ~T3RMINATOR 281 1473 5,24
14. 35i 267 1274 4,77
15. McQurwa 264 911 3,45
16. nowynick 263 3090 11,75
17. wilkoala 263 1783 6,78
18. SPIERDOLIX 261 640 2,45
19. edmund 261 742 2,84
20. Hrabia Drapula 255 597 2,34
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Jerzy_Owsik 1003 3787 3,78
2. Wiewór 924 4312 4,67
3. poligon6 897 7073 7,89
4. aaaaaaaaaaaaaa 888 4485 5,05
5. HAL9000/2 843 7827 9,28
6. r061071 839 6743 8,04
7. Juzwa 808 3441 4,26
8. mygyry 791 11256 14,23
9. McQurwa 769 2500 3,25
10. TranzystorWyklęty 713 2965 4,16
11. edmund 646 1681 2,60
12. silwerbalk 634 2786 4,39
13. dignogato 604 4759 7,88
14. sars_80 456 1434 3,14
15. zdun 443 1154 2,60
16. Hrabia Drapula 435 922 2,12
17. koras24 434 3288 7,58
18. żmij 413 2498 6,05
19. bloodwar 394 2544 6,46
20. Byku35 387 901 2,33
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. r061071 2183 11379 5,21
2. Wiewór 2112 11431 5,41
3. aaaaaaaaaaaaaa 1876 9232 4,92
4. McQurwa 1668 5953 3,57
5. HAL9000/2 1601 15466 9,66
6. poligon6 1541 10774 6,99
7. mygyry 1221 16198 13,27
8. edmund 1083 2648 2,45
9. TB303 1081 7571 7,00
10. Budrys2000 1005 6931 6,90
11. Jerzy_Owsik 1003 3787 3,78
12. silwerbalk 934 4134 4,43
13. polakwrocek 890 1787 2,01
14. TranzystorWyklęty 889 3555 4,00
15. mazga50 815 2183 2,68
16. Juzwa 808 3441 4,26
17. nowynick 790 8617 10,91
18. Mors_Nigra 729 1584 2,17
19. zdun 714 1900 2,66
20. Hrabia Drapula 713 1534 2,15
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Wiewór 7818 44684 5,72
2. nowynick 7613 95276 12,51
3. BongMan 7199 99047 13,76
4. mygyry 6323 88996 14,07
5. TB303 5538 53582 9,68
6. ~Pener 5084 49775 9,79
7. bloodwar 4977 47762 9,60
8. HAL9000/2 4973 59084 11,88
9. pakicito 4564 25976 5,69
10. tranzystor 4369 11854 2,71
11. saves 4337 35753 8,24
12. brylant1412 4216 8688 2,06
13. Loaloa 4056 14354 3,54
14. ~Angel 3972 49343 12,42
15. aaaaaaaaaaaaaa 3772 16951 4,49
16. Essent 3543 16804 4,74
17. rockface123 3346 16796 5,02
18. ellsworth 3329 4712 1,42
19. ~tip.top 3211 39103 12,18
20. mare30ks 3149 17160 5,45

Statystyki są odświeżane co godzinę