Główna Poczekalnia (4) Dodaj Obrazki Filmy Dowcipy Dokumentalne Popularne Losowe Szukaj Forum Ranking
Zarejestruj się Zaloguj się

Najwięcej piw za tematy

# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~Sunday 8630 18 479,44
2. ~Angel 7439 25 297,56
3. ~_Yarko_ 4904 14 350,29
4. Crazy_Edek 3451 9 383,44
5. Halman 3420 11 310,91
6. ~T3RMINATOR 2822 16 176,38
7. Pantilion 2608 12 217,33
8. Rozchędażacz 2291 8 286,38
9. Niezwyciężony 1360 3 453,33
10. C0C0JUMBO 1302 2 651,00
11. Barnellini 1234 12 102,83
12. ~phrontch 798 7 114,00
13. ~Beny 786 2 393,00
14. Anal_Intruder_69 762 1 762,00
15. flaszka 670 1 670,00
16. pandoraevil 639 1 639,00
17. Salieri16000 636 2 318,00
18. głodny_toster 520 3 173,33
19. gromowwladny 476 1 476,00
20. Suge_pikk 457 1 457,00
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. Halman 38995 166 234,91
2. ~Sunday 37510 101 371,39
3. ~T3RMINATOR 26575 142 187,15
4. ~phrontch 23031 148 155,61
5. Barnellini 22353 91 245,64
6. ~_Yarko_ 20042 59 339,69
7. Crazy_Edek 13234 35 378,11
8. ~Angel 10256 36 284,89
9. Niezwyciężony 4367 12 363,92
10. Rozchędażacz 3445 10 344,50
11. petru23 3390 13 260,77
12. zwierzak30 2993 12 249,42
13. Salieri16000 2928 14 209,14
14. Pantilion 2608 12 217,33
15. Flodzia 2139 4 534,75
16. krajsik 1998 4 499,50
17. C0C0JUMBO 1691 3 563,67
18. darex99 1348 3 449,33
19. aparacik 1341 4 335,25
20. Cyjanek 1203 4 300,75
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. Halman 146963 771 190,61
2. Barnellini 107046 450 237,88
3. ~Sunday 93168 267 348,94
4. ~phrontch 71639 427 167,77
5. ~T3RMINATOR 56515 309 182,90
6. ~_Yarko_ 47407 157 301,96
7. ~Angel 23573 73 322,92
8. Niezwyciężony 21350 82 260,37
9. Crazy_Edek 16202 44 368,23
10. Macx83wwww 13644 100 136,44
11. petru23 11589 48 241,44
12. CoJaTamKurwaWiem 6779 25 271,16
13. zwierzak30 5761 24 240,04
14. Salieri16000 5405 31 174,35
15. chorym 5294 31 170,77
16. ~Beny 4964 11 451,27
17. C0C0JUMBO 4732 11 430,18
18. Flodzia 4605 12 383,75
19. krajsik 4423 10 442,30
20. mygyry 4115 12 342,92
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. Halman 281043 1472 190,93
2. ~Sunday 226748 591 383,67
3. ~phrontch 168519 934 180,43
4. Barnellini 128204 546 234,81
5. ~_Yarko_ 102028 311 328,06
6. ~Angel 67504 193 349,76
7. ~T3RMINATOR 56716 310 182,95
8. Crazy_Edek 24411 67 364,34
9. Don_Beck 23438 65 360,58
10. Niezwyciężony 21350 82 260,37
11. petru23 16628 65 255,82
12. ~DMT 15986 62 257,84
13. C0C0JUMBO 15704 40 392,60
14. krajsik 14615 32 456,72
15. Salieri16000 13835 77 179,68
16. Macx83wwww 13780 101 136,44
17. CoJaTamKurwaWiem 13587 43 315,98
18. SirMajkel 13493 31 435,26
19. ~Beny 13416 30 447,20
20. zwierzak30 12686 42 302,05
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~Sunday 587332 1515 387,68
2. Halman 345614 1830 188,86
3. ~phrontch 312438 1677 186,31
4. ~Angel 212405 623 340,94
5. ~_Yarko_ 186166 563 330,67
6. Barnellini 128204 546 234,81
7. ~T3RMINATOR 99353 532 186,75
8. Salieri16000 65614 402 163,22
9. ~DMT 62085 218 284,79
10. Don_Beck 55776 145 384,66
11. mariusz3pl 51841 130 398,78
12. krajsik 49266 110 447,87
13. ~Beny 38823 99 392,15
14. CoJaTamKurwaWiem 35835 121 296,16
15. C0C0JUMBO 33813 86 393,17
16. mygyry 29878 83 359,98
17. Crazy_Edek 24411 67 364,34
18. zwierzak30 22933 76 301,75
19. Niezwyciężony 21350 82 260,37
20. nowynick 20039 62 323,21
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~Sunday 1362682 3267 417,10
2. ~Angel 1064508 3378 315,13
3. Crazy_Edek 943186 2298 410,44
4. ~LegendarnyZiom 776251 1746 444,59
5. ~phrontch 548333 3094 177,22
6. ~TT4 504953 2035 248,13
7. Halman 487983 2671 182,70
8. Pener 469886 1790 262,51
9. BongMan 430036 1417 303,48
10. ~DMT 336661 1286 261,79
11. krzyks 336213 1168 287,85
12. ~Fakerę 306398 938 326,65
13. ~_Yarko_ 295847 975 303,43
14. fantastico 248598 1817 136,82
15. Centurion 237522 8426 28,19
16. ~Nei 207817 554 375,12
17. maksymilian45 201923 442 456,84
18. Pantilion 197184 986 199,98
19. ~T3RMINATOR 194078 1148 169,06
20. MichaU 193008 435 443,70

Najwięcej tematów

# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. ~Angel 25 7439 297,56
2. ~Sunday 18 8630 479,44
3. ~T3RMINATOR 16 2822 176,38
4. ~_Yarko_ 14 4904 350,29
5. Barnellini 12 1234 102,83
6. Pantilion 12 2608 217,33
7. Halman 11 3420 310,91
8. Crazy_Edek 9 3451 383,44
9. Rozchędażacz 8 2291 286,38
10. ~phrontch 7 798 114,00
11. Niezwyciężony 3 1360 453,33
12. głodny_toster 3 520 173,33
13. Salieri16000 2 636 318,00
14. mac_nikolaj 2 134 67,00
15. C0C0JUMBO 2 1302 651,00
16. ~Beny 2 786 393,00
17. Polskie_Drogi 2 254 127,00
18. pandoraevil 1 639 639,00
19. aparacik 1 137 137,00
20. Znawca_Cipek 1 259 259,00
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. Halman 166 38995 234,91
2. ~phrontch 148 23031 155,61
3. ~T3RMINATOR 142 26575 187,15
4. ~Sunday 101 37510 371,39
5. Barnellini 91 22353 245,64
6. ~_Yarko_ 59 20042 339,69
7. ~Angel 36 10256 284,89
8. Crazy_Edek 35 13234 378,11
9. Salieri16000 14 2928 209,14
10. petru23 13 3390 260,77
11. Niezwyciężony 12 4367 363,92
12. zwierzak30 12 2993 249,42
13. Pantilion 12 2608 217,33
14. Rozchędażacz 10 3445 344,50
15. huncfot130 7 896 128,00
16. krajsik 4 1998 499,50
17. Cyjanek 4 1203 300,75
18. Flodzia 4 2139 534,75
19. aparacik 4 1341 335,25
20. Rannhide 3 607 202,33
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. Halman 771 146963 190,61
2. Barnellini 450 107046 237,88
3. ~phrontch 427 71639 167,77
4. ~T3RMINATOR 309 56515 182,90
5. ~Sunday 267 93168 348,94
6. ~_Yarko_ 157 47407 301,96
7. Macx83wwww 100 13644 136,44
8. Niezwyciężony 82 21350 260,37
9. ~Angel 73 23573 322,92
10. petru23 48 11589 241,44
11. Crazy_Edek 44 16202 368,23
12. Salieri16000 31 5405 174,35
13. chorym 31 5294 170,77
14. CoJaTamKurwaWiem 25 6779 271,16
15. zwierzak30 24 5761 240,04
16. Lobo24 14 2634 188,14
17. Cyjanek 14 3124 223,14
18. ~DMT 13 2479 190,69
19. mygyry 12 4115 342,92
20. Flodzia 12 4605 383,75
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. Halman 1472 281043 190,93
2. ~phrontch 934 168519 180,43
3. ~Sunday 591 226748 383,67
4. Barnellini 546 128204 234,81
5. ~_Yarko_ 311 102028 328,06
6. ~T3RMINATOR 310 56716 182,95
7. ~Angel 193 67504 349,76
8. Macx83wwww 101 13780 136,44
9. Niezwyciężony 82 21350 260,37
10. Salieri16000 77 13835 179,68
11. Crazy_Edek 67 24411 364,34
12. Don_Beck 65 23438 360,58
13. petru23 65 16628 255,82
14. ~DMT 62 15986 257,84
15. CoJaTamKurwaWiem 43 13587 315,98
16. zwierzak30 42 12686 302,05
17. C0C0JUMBO 40 15704 392,60
18. jebau 37 11039 298,35
19. Lobo24 36 8784 244,00
20. chorym 33 5709 173,00
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. Halman 1830 345615 188,86
2. ~phrontch 1677 312438 186,31
3. ~Sunday 1515 587332 387,68
4. ~Angel 623 212405 340,94
5. ~_Yarko_ 563 186166 330,67
6. Barnellini 546 128204 234,81
7. ~T3RMINATOR 532 99353 186,75
8. Salieri16000 402 65614 163,22
9. ~DMT 218 62085 284,79
10. Don_Beck 145 55776 384,66
11. mariusz3pl 130 51841 398,78
12. CoJaTamKurwaWiem 121 35835 296,16
13. krajsik 110 49266 447,87
14. Macx83wwww 101 13780 136,44
15. ~Beny 99 38823 392,15
16. dyhayne 96 18545 193,18
17. C0C0JUMBO 86 33813 393,17
18. mygyry 83 29878 359,98
19. Niezwyciężony 82 21350 260,37
20. zwierzak30 76 22933 301,75
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. Centurion 8426 237522 28,19
2. ~Angel 3378 1064509 315,13
3. ~Sunday 3267 1362682 417,10
4. ~phrontch 3094 548333 177,22
5. Halman 2671 487983 182,70
6. Crazy_Edek 2298 943186 410,44
7. ~TT4 2035 504953 248,13
8. fantastico 1817 248598 136,82
9. Pener 1790 469886 262,51
10. ~LegendarnyZiom 1746 776251 444,59
11. BongMan 1417 430036 303,48
12. ~DMT 1286 336661 261,79
13. krzyks 1168 336213 287,85
14. ~T3RMINATOR 1148 194078 169,06
15. Pantilion 986 197184 199,98
16. ~_Yarko_ 975 295847 303,43
17. Salieri16000 946 146146 154,49
18. ~Fakerę 938 306398 326,65
19. CoJaTamKurwaWiem 806 156151 193,74
20. de_Sade 730 169157 231,72

Najwięcej piw za komentarze

# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. luja27 133 43 3,09
2. Pralpunkt 272 34 8,00
3. ~T3RMINATOR 88 31 2,84
4. Halman 156 29 5,38
5. pro_avenger 142 29 4,90
6. janlew 100 28 3,57
7. aaaaaaaaaaaaaa 172 27 6,37
8. sard 130 27 4,81
9. justincase999 11 27 0,41
10. AyCaramba 211 26 8,12
11. McQurwa 54 26 2,08
12. baronturbina 53 26 2,04
13. Znawca_Cipek 109 23 4,74
14. Justynka99 51 22 2,32
15. Noside 185 21 8,81
16. Salieri16000 56 20 2,80
17. Eknen 170 19 8,95
18. StalowyNożyk 95 19 5,00
19. TranzystorWyklęty 47 19 2,47
20. Coordinator 176 18 9,78
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Pralpunkt 1764 281 6,28
2. aaaaaaaaaaaaaa 1206 215 5,61
3. Halman 1734 207 8,38
4. ~T3RMINATOR 1003 203 4,94
5. Eknen 1042 132 7,89
6. Noside 853 124 6,88
7. sard 613 118 5,19
8. Juzwa 514 115 4,47
9. AyCaramba 851 109 7,81
10. McQurwa 323 107 3,02
11. Cham 312 107 2,92
12. Wiewór 235 105 2,24
13. 0_rafiks_0 645 104 6,20
14. mazga50 198 101 1,96
15. janlew 639 100 6,39
16. Salieri16000 689 97 7,10
17. Hefajstos78 218 94 2,32
18. edmund 161 85 1,89
19. Budrys2000 262 80 3,28
20. KebabRemover 77 78 0,99
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Halman 8011 923 8,68
2. Pralpunkt 4554 816 5,58
3. aaaaaaaaaaaaaa 4282 738 5,80
4. ~T3RMINATOR 2389 491 4,87
5. luja27 1442 423 3,41
6. Eknen 2902 420 6,91
7. Cham 1392 406 3,43
8. Juzwa 1637 388 4,22
9. Pajan 929 324 2,87
10. Noside 1821 323 5,64
11. 35i 1497 314 4,77
12. sard 1416 314 4,51
13. McQurwa 1129 303 3,73
14. pro_avenger 1131 280 4,04
15. edmund 747 275 2,72
16. Barnellini 2280 267 8,54
17. mazga50 514 263 1,95
18. joeblacktwo 1722 259 6,65
19. Salieri16000 2180 254 8,58
20. TRQPL 1195 252 4,74
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Halman 17815 1742 10,23
2. aaaaaaaaaaaaaa 8863 1419 6,25
3. Pralpunkt 5490 980 5,60
4. 35i 4119 845 4,87
5. Juzwa 3827 833 4,59
6. TranzystorWyklęty 2780 719 3,87
7. luja27 2655 716 3,71
8. edmund 1587 621 2,56
9. McQurwa 2645 594 4,45
10. mygyry 6691 546 12,25
11. ~T3RMINATOR 2451 516 4,75
12. Pajan 1548 503 3,08
13. Wiewór 1326 493 2,69
14. żmij 3404 490 6,95
15. Eknen 3279 463 7,08
16. StalowyNożyk 3316 452 7,34
17. Barnellini 3400 445 7,64
18. joeblacktwo 3062 434 7,06
19. Cham 1575 432 3,65
20. Noside 2584 427 6,05
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Halman 25064 2522 9,94
2. aaaaaaaaaaaaaa 13037 2263 5,76
3. Juzwa 7025 1567 4,48
4. Wiewór 6018 1463 4,11
5. McQurwa 5533 1430 3,87
6. TranzystorWyklęty 5629 1406 4,00
7. mygyry 17698 1325 13,36
8. edmund 3335 1305 2,56
9. r061071 8404 1169 7,19
10. poligon6 8610 1116 7,72
11. Jerzy_Owsik 4318 1079 4,00
12. 35i 5077 1067 4,76
13. StalowyNożyk 8067 1055 7,65
14. silwerbalk 4714 1013 4,65
15. Pralpunkt 5490 980 5,60
16. luja27 3183 879 3,62
17. żmij 5591 879 6,36
18. ~T3RMINATOR 4228 869 4,87
19. zdun 2626 850 3,09
20. mazga50 1683 789 2,13
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Wiewór 45106 8119 5,56
2. nowynick 94549 7573 12,49
3. BongMan 98766 7171 13,77
4. mygyry 93267 6707 13,91
5. Halman 75131 6533 11,50
6. TB303 52805 5467 9,66
7. bloodwar 49170 5196 9,46
8. Pener 49789 5084 9,79
9. aaaaaaaaaaaaaa 25133 5066 4,96
10. pakicito 25874 4545 5,69
11. saves 36199 4478 8,08
12. brylant1412 9149 4426 2,07
13. tranzystor 11541 4295 2,69
14. ~Angel 50652 4043 12,53
15. Loaloa 14196 4001 3,55
16. Essent 17569 3704 4,74
17. ellsworth 4895 3450 1,42
18. rockface123 16642 3343 4,98
19. janlew 26165 3329 7,86
20. ~tip.top 39298 3228 12,17

Najwięcej komentarzy

# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. luja27 43 133 3,09
2. Pralpunkt 34 272 8,00
3. ~T3RMINATOR 31 88 2,84
4. Halman 29 156 5,38
5. pro_avenger 29 142 4,90
6. janlew 28 100 3,57
7. aaaaaaaaaaaaaa 27 172 6,37
8. sard 27 130 4,81
9. justincase999 27 11 0,41
10. AyCaramba 26 211 8,12
11. McQurwa 26 54 2,08
12. baronturbina 26 53 2,04
13. Znawca_Cipek 23 109 4,74
14. Justynka99 22 51 2,32
15. Noside 21 185 8,81
16. Salieri16000 20 56 2,80
17. Eknen 19 170 8,95
18. StalowyNożyk 19 95 5,00
19. TranzystorWyklęty 19 47 2,47
20. Coordinator 18 176 9,78
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Pralpunkt 281 1764 6,28
2. aaaaaaaaaaaaaa 215 1206 5,61
3. Halman 207 1734 8,38
4. ~T3RMINATOR 203 1003 4,94
5. Eknen 132 1042 7,89
6. Noside 124 853 6,88
7. sard 118 613 5,19
8. Juzwa 115 514 4,47
9. AyCaramba 109 851 7,81
10. McQurwa 107 323 3,02
11. Cham 107 312 2,92
12. Wiewór 105 235 2,24
13. 0_rafiks_0 104 645 6,20
14. mazga50 101 198 1,96
15. janlew 100 639 6,39
16. Salieri16000 97 689 7,10
17. Hefajstos78 94 218 2,32
18. edmund 85 161 1,89
19. Budrys2000 80 262 3,28
20. KebabRemover 78 77 0,99
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Halman 923 8011 8,68
2. Pralpunkt 816 4554 5,58
3. aaaaaaaaaaaaaa 738 4282 5,80
4. ~T3RMINATOR 491 2389 4,87
5. luja27 423 1442 3,41
6. Eknen 420 2902 6,91
7. Cham 406 1392 3,43
8. Juzwa 388 1637 4,22
9. Pajan 324 929 2,87
10. Noside 323 1821 5,64
11. 35i 314 1497 4,77
12. sard 314 1416 4,51
13. McQurwa 303 1129 3,73
14. pro_avenger 280 1131 4,04
15. edmund 275 747 2,72
16. Barnellini 267 2280 8,54
17. mazga50 263 514 1,95
18. joeblacktwo 259 1722 6,65
19. Salieri16000 254 2180 8,58
20. TRQPL 252 1195 4,74
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Halman 1742 17815 10,23
2. aaaaaaaaaaaaaa 1419 8863 6,25
3. Pralpunkt 980 5490 5,60
4. 35i 845 4119 4,87
5. Juzwa 833 3827 4,59
6. TranzystorWyklęty 719 2780 3,87
7. luja27 716 2655 3,71
8. edmund 621 1587 2,56
9. McQurwa 594 2645 4,45
10. mygyry 546 6691 12,25
11. ~T3RMINATOR 516 2451 4,75
12. Pajan 503 1548 3,08
13. Wiewór 493 1326 2,69
14. żmij 490 3404 6,95
15. Eknen 463 3279 7,08
16. StalowyNożyk 452 3316 7,34
17. Barnellini 445 3400 7,64
18. joeblacktwo 434 3062 7,06
19. Cham 432 1575 3,65
20. Noside 427 2584 6,05
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Halman 2522 25064 9,94
2. aaaaaaaaaaaaaa 2263 13037 5,76
3. Juzwa 1567 7025 4,48
4. Wiewór 1463 6018 4,11
5. McQurwa 1430 5533 3,87
6. TranzystorWyklęty 1406 5629 4,00
7. mygyry 1325 17698 13,36
8. edmund 1305 3335 2,56
9. r061071 1169 8404 7,19
10. poligon6 1116 8610 7,72
11. Jerzy_Owsik 1079 4318 4,00
12. 35i 1067 5077 4,76
13. StalowyNożyk 1055 8067 7,65
14. silwerbalk 1013 4714 4,65
15. Pralpunkt 980 5490 5,60
16. luja27 879 3183 3,62
17. żmij 879 5591 6,36
18. ~T3RMINATOR 869 4228 4,87
19. zdun 850 2626 3,09
20. mazga50 789 1683 2,13
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Wiewór 8119 45106 5,56
2. nowynick 7573 94549 12,49
3. BongMan 7171 98766 13,77
4. mygyry 6707 93267 13,91
5. Halman 6533 75131 11,50
6. TB303 5467 52805 9,66
7. bloodwar 5196 49170 9,46
8. Pener 5084 49789 9,79
9. aaaaaaaaaaaaaa 5066 25133 4,96
10. pakicito 4545 25874 5,69
11. saves 4478 36199 8,08
12. brylant1412 4426 9149 2,07
13. tranzystor 4295 11541 2,69
14. ~Angel 4043 50652 12,53
15. Loaloa 4001 14196 3,55
16. Essent 3704 17569 4,74
17. ellsworth 3450 4895 1,42
18. rockface123 3343 16642 4,98
19. janlew 3329 26165 7,86
20. ~tip.top 3228 39298 12,17

Statystyki są odświeżane co godzinę