Główna Poczekalnia (6) Dodaj Obrazki Filmy Dowcipy Dokumentalne Popularne Losowe Szukaj Forum Ranking
Zarejestruj się Zaloguj się

Najwięcej piw za tematy

# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. Barnellini 13492 77 175,22
2. ~Halman 10999 85 129,40
3. ~Sunday 8253 32 257,91
4. ~phrontch 7078 42 168,52
5. ~_Yarko_ 1751 10 175,10
6. ~Angel 1249 7 178,43
7. ~T3RMINATOR 1217 10 121,70
8. Tommcioo 1019 2 509,50
9. krystek202 926 4 231,50
10. Zigrin 735 5 147,00
11. banasinski.jbt 730 1 730,00
12. chorym 674 5 134,80
13. Crazy_Edek 654 2 327,00
14. petru23 632 2 316,00
15. pozimetka 491 1 491,00
16. Sajlenthill 422 1 422,00
17. Regis44 377 1 377,00
18. MrBAD0094 348 1 348,00
19. Anal_Intruder_69 318 1 318,00
20. KaprysLosu 317 2 158,50
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~Halman 54613 347 157,39
2. Barnellini 52451 256 204,89
3. ~phrontch 35762 211 169,49
4. ~Sunday 25510 78 327,05
5. ~Angel 10729 36 298,03
6. ~_Yarko_ 8713 30 290,43
7. ~DMT 4743 21 225,86
8. mygyry 3464 12 288,67
9. Crazy_Edek 3367 9 374,11
10. jebau 3251 11 295,55
11. chorym 2731 17 160,65
12. ~T3RMINATOR 2696 15 179,73
13. krajsik 2694 5 538,80
14. Don_Beck 1936 6 322,67
15. krystek202 1864 8 233,00
16. Belweder 1750 7 250,00
17. petru23 1571 7 224,43
18. B2.Kn 1205 6 200,83
19. arekkomp 1197 2 598,50
20. freaky 1192 8 149,00
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~Halman 153006 839 182,37
2. ~Sunday 103951 267 389,33
3. ~phrontch 92737 507 182,91
4. Barnellini 52624 257 204,76
5. ~_Yarko_ 43391 128 338,99
6. ~Angel 38449 107 359,34
7. Don_Beck 14296 39 366,56
8. SirMajkel 13068 30 435,60
9. jebau 10534 34 309,82
10. krajsik 10116 22 459,82
11. C0C0JUMBO 9994 26 384,38
12. Crazy_Edek 9373 26 360,50
13. ~DMT 8539 35 243,97
14. ~Beny 7360 17 432,94
15. zwierzak30 6661 19 350,58
16. CoJaTamKurwaWiem 6212 17 365,41
17. Lobo24 5993 21 285,38
18. petru23 5645 19 297,11
19. mygyry 5615 17 330,29
20. FoxEngine 5456 15 363,73
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~Sunday 307196 772 397,92
2. ~phrontch 184577 969 190,48
3. ~Halman 164360 901 182,42
4. ~Angel 100924 295 342,12
5. ~_Yarko_ 99987 294 340,09
6. Barnellini 52624 257 204,76
7. mariusz3pl 49936 123 405,98
8. ~T3RMINATOR 39177 206 190,18
9. Don_Beck 35178 105 335,03
10. Salieri16000 30554 182 167,88
11. krajsik 28567 63 453,44
12. ~DMT 23061 84 274,54
13. C0C0JUMBO 21158 54 391,81
14. ~Beny 17935 42 427,02
15. mygyry 17033 51 333,98
16. zwierzak30 14725 46 320,11
17. nowynick 14090 42 335,48
18. SirMajkel 13506 31 435,68
19. jebau 12480 39 320,00
20. Nikt_nie 12289 44 279,30
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~Sunday 589520 1531 385,06
2. ~phrontch 312277 1635 191,00
3. ~Angel 251731 764 329,49
4. ~Halman 245851 1359 180,91
5. ~_Yarko_ 196384 622 315,73
6. de_Sade 97389 408 238,70
7. Salieri16000 64761 408 158,73
8. ~DMT 61448 217 283,17
9. Don_Beck 57892 153 378,38
10. Barnellini 52969 258 205,31
11. mariusz3pl 50163 124 404,54
12. ~T3RMINATOR 45514 239 190,44
13. krajsik 44645 100 446,45
14. ~Beny 41154 108 381,06
15. CoJaTamKurwaWiem 39689 134 296,19
16. C0C0JUMBO 30702 80 383,78
17. mygyry 27714 78 355,31
18. nowynick 26988 84 321,29
19. dyhayne 22664 119 190,45
20. ~Nei 19126 56 341,54
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~Sunday 1278897 3041 420,55
2. ~Angel 1043937 3319 314,53
3. Crazy_Edek 928079 2258 411,02
4. ~LegendarnyZiom 777563 1752 443,81
5. ~TT4 509451 2059 247,43
6. ~phrontch 488707 2748 177,84
7. Pener 469786 1790 262,45
8. BongMan 429983 1417 303,45
9. ~Halman 365418 2068 176,70
10. krzyks 340011 1185 286,93
11. ~DMT 338211 1289 262,38
12. ~Fakerę 306361 938 326,61
13. ~_Yarko_ 249731 828 301,61
14. fantastico 248944 1818 136,93
15. Centurion 237348 8427 28,17
16. ~Nei 208030 556 374,15
17. maksymilian45 201929 443 455,82
18. Pantilion 194517 974 199,71
19. MichaU 191181 431 443,58
20. ASAKKU 173369 535 324,05

Najwięcej tematów

# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. ~Halman 85 10999 129,40
2. Barnellini 77 13492 175,22
3. ~phrontch 42 7078 168,52
4. ~Sunday 32 8253 257,91
5. ~_Yarko_ 10 1751 175,10
6. ~T3RMINATOR 10 1217 121,70
7. ~Angel 7 1249 178,43
8. chorym 5 674 134,80
9. Zigrin 5 735 147,00
10. krystek202 4 926 231,50
11. KaprysLosu 2 317 158,50
12. ~DMT 2 300 150,00
13. Macx83wwww 2 157 78,50
14. petru23 2 632 316,00
15. Crazy_Edek 2 654 327,00
16. Tommcioo 2 1019 509,50
17. Fazybum 1 179 179,00
18. Rysiu1987 1 88 88,00
19. Matzdorf 1 109 109,00
20. Besteher 1 95 95,00
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. ~Halman 347 54613 157,39
2. Barnellini 256 52451 204,89
3. ~phrontch 211 35762 169,49
4. ~Sunday 78 25510 327,05
5. ~Angel 36 10729 298,03
6. ~_Yarko_ 30 8713 290,43
7. ~DMT 21 4743 225,86
8. chorym 17 2731 160,65
9. ~T3RMINATOR 15 2696 179,73
10. mygyry 12 3464 288,67
11. jebau 11 3251 295,55
12. Crazy_Edek 9 3367 374,11
13. freaky 8 1192 149,00
14. krystek202 8 1864 233,00
15. petru23 7 1571 224,43
16. Belweder 7 1750 250,00
17. Don_Beck 6 1936 322,67
18. B2.Kn 6 1205 200,83
19. krajsik 5 2694 538,80
20. żmij 5 938 187,60
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. ~Halman 839 153006 182,37
2. ~phrontch 507 92737 182,91
3. ~Sunday 267 103951 389,33
4. Barnellini 257 52624 204,76
5. ~_Yarko_ 128 43391 338,99
6. ~Angel 107 38449 359,34
7. Don_Beck 39 14296 366,56
8. ~DMT 35 8539 243,97
9. jebau 34 10534 309,82
10. SirMajkel 30 13068 435,60
11. Crazy_Edek 26 9373 360,50
12. C0C0JUMBO 26 9994 384,38
13. krajsik 22 10116 459,82
14. Lobo24 21 5993 285,38
15. coincrush 20 4924 246,20
16. petru23 19 5645 297,11
17. Salieri16000 19 3446 181,37
18. zwierzak30 19 6661 350,58
19. chorym 17 2731 160,65
20. alucard321 17 5356 315,06
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. ~phrontch 969 184577 190,48
2. ~Halman 901 164360 182,42
3. ~Sunday 772 307196 397,92
4. ~Angel 295 100924 342,12
5. ~_Yarko_ 294 99987 340,09
6. Barnellini 257 52624 204,76
7. ~T3RMINATOR 206 39177 190,18
8. Salieri16000 182 30554 167,88
9. mariusz3pl 123 49936 405,98
10. Don_Beck 105 35178 335,03
11. ~DMT 84 23061 274,54
12. krajsik 63 28567 453,44
13. Reyser 60 12095 201,58
14. C0C0JUMBO 54 21158 391,81
15. mygyry 51 17033 333,98
16. zwierzak30 46 14725 320,11
17. Nikt_nie 44 12289 279,30
18. ~Beny 42 17935 427,02
19. nowynick 42 14090 335,48
20. Jerzy_Owsik 41 7169 174,85
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. ~phrontch 1635 312277 191,00
2. ~Sunday 1531 589520 385,06
3. ~Halman 1359 245851 180,91
4. ~Angel 764 251731 329,49
5. ~_Yarko_ 622 196384 315,73
6. de_Sade 408 97389 238,70
7. Salieri16000 408 64761 158,73
8. Barnellini 258 52969 205,31
9. ~T3RMINATOR 239 45514 190,44
10. ~DMT 217 61448 283,17
11. Don_Beck 153 57892 378,38
12. CoJaTamKurwaWiem 134 39689 296,19
13. mariusz3pl 124 50163 404,54
14. dyhayne 119 22664 190,45
15. ~Beny 108 41154 381,06
16. krajsik 100 44645 446,45
17. nowynick 84 26988 321,29
18. C0C0JUMBO 80 30702 383,78
19. mygyry 78 27714 355,31
20. oso 69 17743 257,14
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. Centurion 8427 237348 28,17
2. ~Angel 3319 1043937 314,53
3. ~Sunday 3041 1278897 420,55
4. ~phrontch 2748 488707 177,84
5. Crazy_Edek 2258 928079 411,02
6. ~Halman 2068 365418 176,70
7. ~TT4 2059 509451 247,43
8. fantastico 1818 248944 136,93
9. Pener 1790 469786 262,45
10. ~LegendarnyZiom 1752 777563 443,81
11. BongMan 1417 429983 303,45
12. ~DMT 1289 338211 262,38
13. krzyks 1185 340011 286,93
14. Pantilion 974 194517 199,71
15. ~Fakerę 938 306361 326,61
16. Salieri16000 924 141817 153,48
17. ~T3RMINATOR 872 142470 163,38
18. ~_Yarko_ 828 249731 301,61
19. CoJaTamKurwaWiem 781 149281 191,14
20. de_Sade 732 169567 231,65

Najwięcej piw za komentarze

# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. ~Halman 866 97 8,93
2. Korcipała 152 96 1,58
3. chujec 158 61 2,59
4. Eknen 205 47 4,36
5. aaaaaaaaaaaaaa 163 47 3,47
6. Barnellini 370 45 8,22
7. luja27 217 40 5,43
8. joeblacktwo 212 39 5,44
9. pro_avenger 183 36 5,08
10. Juzwa 130 35 3,71
11. chorym 214 34 6,29
12. żmij 140 32 4,38
13. polakwrocek 21 31 0,68
14. AdamBrown 11 31 0,35
15. 35i 196 31 6,32
16. ProVVe 202 30 6,73
17. zeozwatyelektryk 107 29 3,69
18. janlew 121 29 4,17
19. McQurwa 210 27 7,78
20. mygyry 214 26 8,23
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. ~Halman 3862 345 11,19
2. aaaaaaaaaaaaaa 1144 227 5,04
3. żmij 1251 187 6,69
4. paero123 412 186 2,22
5. Barnellini 1067 173 6,17
6. Juzwa 743 167 4,45
7. joeblacktwo 1017 167 6,09
8. 35i 763 147 5,19
9. pro_avenger 666 145 4,59
10. mygyry 1178 138 8,54
11. AdamBrown 50 129 0,39
12. Eknen 701 116 6,04
13. chorym 662 116 5,71
14. chujec 321 108 2,97
15. TranzystorWyklęty 371 101 3,67
16. luja27 392 100 3,92
17. Noside 691 99 6,98
18. mazga50 184 99 1,86
19. ProVVe 520 98 5,31
20. Korcipała 152 96 1,58
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. ~Halman 9774 871 11,22
2. aaaaaaaaaaaaaa 4245 652 6,51
3. 35i 2522 522 4,83
4. TranzystorWyklęty 1912 449 4,26
5. Juzwa 2181 426 5,12
6. żmij 2773 383 7,24
7. edmund 858 341 2,52
8. mygyry 3835 316 12,14
9. zdun 1023 311 3,29
10. luja27 1241 271 4,58
11. joeblacktwo 1861 261 7,13
12. silwerbalk 1278 260 4,92
13. McQurwa 1326 253 5,24
14. Barnellini 1326 241 5,50
15. AdamBrown 95 235 0,40
16. DuchCzempa 1985 235 8,45
17. Pajan 713 213 3,35
18. Wiewór 566 208 2,72
19. wertuqq 1484 206 7,20
20. paero123 448 205 2,19
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Juzwa 5639 1205 4,68
2. aaaaaaaaaaaaaa 6888 1166 5,91
3. ~Halman 12510 1118 11,19
4. 35i 3859 799 4,83
5. TranzystorWyklęty 3207 766 4,19
6. mygyry 10731 734 14,62
7. Wiewór 2477 633 3,91
8. edmund 1577 595 2,65
9. poligon6 4582 581 7,89
10. silwerbalk 2782 568 4,90
11. zdun 1773 563 3,15
12. żmij 3858 556 6,94
13. McQurwa 2437 531 4,59
14. DuchCzempa 4598 530 8,68
15. koras24 4201 519 8,09
16. luja27 2007 507 3,96
17. wojtas09999 2924 496 5,90
18. Jerzy_Owsik 1843 473 3,90
19. wertuqq 2620 394 6,65
20. darayavahus 830 377 2,20
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. ~Halman 22422 2169 10,34
2. aaaaaaaaaaaaaa 11488 2077 5,53
3. Wiewór 8541 1691 5,05
4. r061071 8881 1487 5,97
5. McQurwa 5841 1441 4,05
6. edmund 3510 1421 2,47
7. TranzystorWyklęty 5658 1351 4,19
8. mygyry 17790 1335 13,33
9. poligon6 9523 1250 7,62
10. Juzwa 5688 1246 4,57
11. silwerbalk 5207 1164 4,47
12. Jerzy_Owsik 3971 1029 3,86
13. zdun 2617 932 2,81
14. Budrys2000 5635 932 6,05
15. DuchCzempa 7027 876 8,02
16. polakwrocek 1541 835 1,85
17. żmij 5371 826 6,50
18. 35i 3883 816 4,76
19. TB303 4960 767 6,47
20. mazga50 1867 750 2,49
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Wiewór 45161 7983 5,66
2. nowynick 95069 7631 12,46
3. BongMan 98907 7187 13,76
4. mygyry 92614 6619 13,99
5. ~Halman 68972 5827 11,84
6. TB303 53237 5506 9,67
7. bloodwar 48541 5100 9,52
8. Pener 49780 5084 9,79
9. pakicito 25932 4556 5,69
10. aaaaaaaaaaaaaa 21368 4437 4,82
11. saves 35999 4410 8,16
12. brylant1412 8969 4390 2,04
13. tranzystor 11755 4338 2,71
14. Loaloa 14318 4042 3,54
15. ~Angel 50089 4011 12,49
16. Essent 17570 3630 4,84
17. ellsworth 4797 3398 1,41
18. rockface123 16722 3345 5,00
19. poligon6 19641 3233 6,08
20. ~tip.top 39119 3217 12,16

Najwięcej komentarzy

# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. ~Halman 97 866 8,93
2. Korcipała 96 152 1,58
3. chujec 61 158 2,59
4. Eknen 47 205 4,36
5. aaaaaaaaaaaaaa 47 163 3,47
6. Barnellini 45 370 8,22
7. luja27 40 217 5,43
8. joeblacktwo 39 212 5,44
9. pro_avenger 36 183 5,08
10. Juzwa 35 130 3,71
11. chorym 34 214 6,29
12. żmij 32 140 4,38
13. polakwrocek 31 21 0,68
14. AdamBrown 31 11 0,35
15. 35i 31 196 6,32
16. ProVVe 30 202 6,73
17. zeozwatyelektryk 29 107 3,69
18. janlew 29 121 4,17
19. McQurwa 27 210 7,78
20. mygyry 26 214 8,23
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. ~Halman 345 3862 11,19
2. aaaaaaaaaaaaaa 227 1144 5,04
3. żmij 187 1251 6,69
4. paero123 186 412 2,22
5. Barnellini 173 1067 6,17
6. Juzwa 167 743 4,45
7. joeblacktwo 167 1017 6,09
8. 35i 147 763 5,19
9. pro_avenger 145 666 4,59
10. mygyry 138 1178 8,54
11. AdamBrown 129 50 0,39
12. Eknen 116 701 6,04
13. chorym 116 662 5,71
14. chujec 108 321 2,97
15. TranzystorWyklęty 101 371 3,67
16. luja27 100 392 3,92
17. Noside 99 691 6,98
18. mazga50 99 184 1,86
19. ProVVe 98 520 5,31
20. Korcipała 96 152 1,58
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. ~Halman 871 9774 11,22
2. aaaaaaaaaaaaaa 652 4245 6,51
3. 35i 522 2522 4,83
4. TranzystorWyklęty 449 1912 4,26
5. Juzwa 426 2181 5,12
6. żmij 383 2773 7,24
7. edmund 341 858 2,52
8. mygyry 316 3835 12,14
9. zdun 311 1023 3,29
10. luja27 271 1241 4,58
11. joeblacktwo 261 1861 7,13
12. silwerbalk 260 1278 4,92
13. McQurwa 253 1326 5,24
14. Barnellini 241 1326 5,50
15. AdamBrown 235 95 0,40
16. DuchCzempa 235 1985 8,45
17. Pajan 213 713 3,35
18. Wiewór 208 566 2,72
19. wertuqq 206 1484 7,20
20. paero123 205 448 2,19
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Juzwa 1205 5639 4,68
2. aaaaaaaaaaaaaa 1166 6888 5,91
3. ~Halman 1118 12510 11,19
4. 35i 799 3859 4,83
5. TranzystorWyklęty 766 3207 4,19
6. mygyry 734 10731 14,62
7. Wiewór 633 2477 3,91
8. edmund 595 1577 2,65
9. poligon6 581 4582 7,89
10. silwerbalk 568 2782 4,90
11. zdun 563 1773 3,15
12. żmij 556 3858 6,94
13. McQurwa 531 2437 4,59
14. DuchCzempa 530 4598 8,68
15. koras24 519 4201 8,09
16. luja27 507 2007 3,96
17. wojtas09999 496 2924 5,90
18. Jerzy_Owsik 473 1843 3,90
19. wertuqq 394 2620 6,65
20. darayavahus 377 830 2,20
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. ~Halman 2169 22422 10,34
2. aaaaaaaaaaaaaa 2077 11488 5,53
3. Wiewór 1691 8541 5,05
4. r061071 1487 8881 5,97
5. McQurwa 1441 5841 4,05
6. edmund 1421 3510 2,47
7. TranzystorWyklęty 1351 5658 4,19
8. mygyry 1335 17790 13,33
9. poligon6 1250 9523 7,62
10. Juzwa 1246 5688 4,57
11. silwerbalk 1164 5207 4,47
12. Jerzy_Owsik 1029 3971 3,86
13. zdun 932 2617 2,81
14. Budrys2000 932 5635 6,05
15. DuchCzempa 876 7027 8,02
16. polakwrocek 835 1541 1,85
17. żmij 826 5371 6,50
18. 35i 816 3883 4,76
19. TB303 767 4960 6,47
20. mazga50 750 1867 2,49
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Wiewór 7983 45161 5,66
2. nowynick 7631 95069 12,46
3. BongMan 7187 98907 13,76
4. mygyry 6619 92614 13,99
5. ~Halman 5827 68972 11,84
6. TB303 5506 53237 9,67
7. bloodwar 5100 48541 9,52
8. Pener 5084 49780 9,79
9. pakicito 4556 25932 5,69
10. aaaaaaaaaaaaaa 4437 21368 4,82
11. saves 4410 35999 8,16
12. brylant1412 4390 8969 2,04
13. tranzystor 4338 11755 2,71
14. Loaloa 4042 14318 3,54
15. ~Angel 4011 50089 12,49
16. Essent 3630 17570 4,84
17. ellsworth 3398 4797 1,41
18. rockface123 3345 16722 5,00
19. poligon6 3233 19641 6,08
20. ~tip.top 3217 39119 12,16

Statystyki są odświeżane co godzinę