Główna Poczekalnia (7) Dodaj Obrazki Filmy Dowcipy Dokumentalne Popularne Losowe Szukaj Forum Ranking
Zarejestruj się Zaloguj się

Najwięcej piw za tematy

# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. Halman 11189 61 183,43
2. ~DMT 4077 16 254,81
3. CrAzy_Edek 3978 14 284,14
4. ~phrontch 3832 31 123,61
5. Macx83wwww 2567 15 171,13
6. mikecc 2558 11 232,55
7. ~Sunday 2457 9 273,00
8. Cain-Van-Horadrim 1511 4 377,75
9. ~_Yarko_ 1495 7 213,57
10. CoJaTamKurwaWiem 953 4 238,25
11. Jajacko 860 2 430,00
12. chorym 782 6 130,33
13. Lobo24 602 4 150,50
14. hel 588 1 588,00
15. petru23 568 2 284,00
16. Feragas 527 2 263,50
17. pieldolnik 473 3 157,67
18. DzidaZawodnik 462 2 231,00
19. banerr 415 1 415,00
20. Eren 409 1 409,00
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. Halman 46109 232 198,75
2. CrAzy_Edek 24435 80 305,44
3. ~phrontch 24188 150 161,25
4. ~T3RMINATOR 20068 122 164,49
5. ~_Yarko_ 9611 36 266,97
6. CoJaTamKurwaWiem 9293 33 281,61
7. Flodzia 8967 29 309,21
8. ~DMT 8185 34 240,74
9. mikecc 6835 28 244,11
10. ~Sunday 6092 20 304,60
11. zwierzak30 3113 12 259,42
12. Macx83wwww 2635 16 164,69
13. Don_Beck 2432 8 304,00
14. krajsik 1845 4 461,25
15. chorym 1611 9 179,00
16. Cain-Van-Horadrim 1511 4 377,75
17. Lobo24 1344 9 149,33
18. darex99 1162 2 581,00
19. mygyry 996 3 332,00
20. Jajacko 860 2 430,00
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. Halman 122772 592 207,39
2. CrAzy_Edek 79842 246 324,56
3. ~Sunday 75085 199 377,31
4. ~phrontch 60138 397 151,48
5. ~T3RMINATOR 41889 234 179,01
6. Macx83wwww 37941 209 181,54
7. ~_Yarko_ 31705 137 231,42
8. Flodzia 26931 94 286,50
9. CoJaTamKurwaWiem 24770 88 281,48
10. ~DMT 21512 81 265,58
11. zwierzak30 15997 60 266,62
12. ~Angel 12188 45 270,84
13. mikecc 8554 37 231,19
14. Don_Beck 6227 17 366,29
15. Cyjanek 5056 20 252,80
16. Lobo24 4882 17 287,18
17. mygyry 3973 11 361,18
18. krajsik 3641 7 520,14
19. Adolfik123 3332 8 416,50
20. Salieri16000 2834 29 97,72
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. Halman 234591 1138 206,14
2. ~Sunday 163525 435 375,92
3. CrAzy_Edek 121554 360 337,65
4. ~phrontch 117454 737 159,37
5. ~T3RMINATOR 105657 564 187,34
6. ~_Yarko_ 94786 330 287,23
7. Barnellini 77964 281 277,45
8. Macx83wwww 64328 370 173,86
9. ~Angel 49716 160 310,73
10. Flodzia 35455 114 311,01
11. CoJaTamKurwaWiem 29888 105 284,65
12. zwierzak30 24391 91 268,03
13. Niezwyciężony 23616 84 281,14
14. ~DMT 22145 83 266,81
15. Cyjanek 12261 46 266,54
16. mikecc 10165 43 236,40
17. petru23 8903 39 228,28
18. krajsik 8481 17 498,88
19. Salieri16000 8452 63 134,16
20. Lobo24 8365 34 246,03
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~Sunday 466565 1196 390,10
2. Halman 429140 2183 196,58
3. ~phrontch 312621 1756 178,03
4. ~_Yarko_ 193479 618 313,07
5. ~Angel 152101 453 335,76
6. ~T3RMINATOR 148144 781 189,69
7. Barnellini 144583 588 245,89
8. CrAzy_Edek 131347 387 339,40
9. Macx83wwww 73593 435 169,18
10. mariusz3pl 52442 130 403,40
11. ~DMT 45376 167 271,71
12. Don_Beck 42467 123 345,26
13. CoJaTamKurwaWiem 41554 139 298,95
14. Flodzia 40767 130 313,59
15. Salieri16000 39234 243 161,46
16. zwierzak30 38353 132 290,55
17. krajsik 34956 75 466,08
18. C0C0JUMBO 27672 68 406,94
19. Niezwyciężony 24237 89 272,33
20. ~Beny 22817 54 422,54
# Użytkownik Piw Tematów Śr. piw za temat
1. ~Sunday 1462445 3522 415,23
2. ~Angel 1099302 3486 315,35
3. CrAzy_Edek 1050703 2618 401,34
4. ~LegendarnyZiom 775554 1741 445,46
5. Halman 629646 3346 188,18
6. ~phrontch 621645 3555 174,86
7. Pener 470031 1790 262,59
8. BongMan 429563 1416 303,36
9. ~TT4 423244 1602 264,20
10. ~DMT 351503 1340 262,32
11. ~_Yarko_ 348506 1166 298,89
12. krzyks 333116 1149 289,92
13. ~Fakerę 306450 938 326,71
14. ~T3RMINATOR 248214 1420 174,80
15. fantastico 247339 1812 136,50
16. Centurion 237957 8426 28,24
17. ~Nei 207249 553 374,77
18. maksymilian45 201993 442 457,00
19. Pantilion 197644 986 200,45
20. MichaU 193656 436 444,17

Najwięcej tematów

# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. Halman 61 11189 183,43
2. ~phrontch 31 3832 123,61
3. ~DMT 16 4077 254,81
4. Macx83wwww 15 2567 171,13
5. CrAzy_Edek 14 3978 284,14
6. mikecc 11 2558 232,55
7. ~Sunday 9 2457 273,00
8. ~_Yarko_ 7 1495 213,57
9. chorym 6 782 130,33
10. Lobo24 4 602 150,50
11. CoJaTamKurwaWiem 4 953 238,25
12. Cain-Van-Horadrim 4 1511 377,75
13. pieldolnik 3 473 157,67
14. DzidaZawodnik 2 462 231,00
15. hellbwoi 2 379 189,50
16. zwierzak30 2 172 86,00
17. petru23 2 568 284,00
18. Jajacko 2 860 430,00
19. Feragas 2 527 263,50
20. pnaj 1 287 287,00
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. Halman 232 46109 198,75
2. ~phrontch 150 24188 161,25
3. ~T3RMINATOR 122 20068 164,49
4. CrAzy_Edek 80 24435 305,44
5. ~_Yarko_ 36 9611 266,97
6. ~DMT 34 8185 240,74
7. CoJaTamKurwaWiem 33 9293 281,61
8. Flodzia 29 8967 309,21
9. mikecc 28 6835 244,11
10. ~Sunday 20 6092 304,60
11. Macx83wwww 16 2635 164,69
12. zwierzak30 12 3113 259,42
13. chorym 9 1611 179,00
14. Lobo24 9 1344 149,33
15. Don_Beck 8 2432 304,00
16. Canis_Majoris 5 603 120,60
17. krajsik 4 1845 461,25
18. huncfot130 4 754 188,50
19. MisDetonator 4 751 187,75
20. Cain-Van-Horadrim 4 1511 377,75
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. Halman 592 122772 207,39
2. ~phrontch 397 60138 151,48
3. CrAzy_Edek 246 79842 324,56
4. ~T3RMINATOR 234 41889 179,01
5. Macx83wwww 209 37941 181,54
6. ~Sunday 199 75085 377,31
7. ~_Yarko_ 137 31705 231,42
8. Flodzia 94 26931 286,50
9. CoJaTamKurwaWiem 88 24770 281,48
10. ~DMT 81 21512 265,58
11. zwierzak30 60 15997 266,62
12. ~Angel 45 12188 270,84
13. mikecc 37 8554 231,19
14. Salieri16000 29 2834 97,72
15. Cyjanek 20 5056 252,80
16. Don_Beck 17 6227 366,29
17. Lobo24 17 4882 287,18
18. chorym 13 2337 179,77
19. mygyry 11 3973 361,18
20. mg_schutze 10 2424 242,40
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. Halman 1138 234591 206,14
2. ~phrontch 737 117454 159,37
3. ~T3RMINATOR 564 105657 187,34
4. ~Sunday 435 163525 375,92
5. Macx83wwww 370 64328 173,86
6. CrAzy_Edek 360 121554 337,65
7. ~_Yarko_ 330 94786 287,23
8. Barnellini 281 77964 277,45
9. ~Angel 160 49716 310,73
10. Flodzia 114 35455 311,01
11. CoJaTamKurwaWiem 105 29888 284,65
12. zwierzak30 91 24391 268,03
13. Niezwyciężony 84 23616 281,14
14. ~DMT 83 22145 266,81
15. Salieri16000 63 8452 134,16
16. Cyjanek 46 12261 266,54
17. mikecc 43 10165 236,40
18. petru23 39 8903 228,28
19. Lobo24 34 8365 246,03
20. chorym 26 4675 179,81
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. Halman 2183 429140 196,58
2. ~phrontch 1756 312621 178,03
3. ~Sunday 1196 466565 390,10
4. ~T3RMINATOR 781 148144 189,69
5. ~_Yarko_ 618 193479 313,07
6. Barnellini 588 144583 245,89
7. ~Angel 453 152101 335,76
8. Macx83wwww 435 73593 169,18
9. CrAzy_Edek 387 131347 339,40
10. Salieri16000 243 39234 161,46
11. ~DMT 167 45376 271,71
12. CoJaTamKurwaWiem 139 41554 298,95
13. zwierzak30 132 38353 290,55
14. mariusz3pl 130 52442 403,40
15. Flodzia 130 40767 313,59
16. Don_Beck 123 42467 345,26
17. Niezwyciężony 89 24237 272,33
18. krajsik 75 34956 466,08
19. petru23 74 18299 247,28
20. mygyry 69 22792 330,32
# Użytkownik Tematów Piw Śr. piw za temat
1. Centurion 8426 237957 28,24
2. ~phrontch 3555 621645 174,86
3. ~Sunday 3522 1462445 415,23
4. ~Angel 3486 1099302 315,35
5. Halman 3346 629646 188,18
6. CrAzy_Edek 2618 1050703 401,34
7. fantastico 1812 247339 136,50
8. Pener 1790 470031 262,59
9. ~LegendarnyZiom 1741 775554 445,46
10. ~TT4 1602 423244 264,20
11. ~T3RMINATOR 1420 248214 174,80
12. BongMan 1416 429563 303,36
13. ~DMT 1340 351503 262,32
14. ~_Yarko_ 1166 348506 298,89
15. krzyks 1149 333116 289,92
16. Pantilion 986 197644 200,45
17. ~Fakerę 938 306450 326,71
18. Salieri16000 932 142733 153,15
19. CoJaTamKurwaWiem 895 181530 202,83
20. de_Sade 728 168767 231,82

Najwięcej piw za komentarze

# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Halman 777 99 7,85
2. Rebeliant 363 71 5,11
3. baronturbina 96 61 1,57
4. Kutasiarz 238 60 3,97
5. banerr 453 53 8,55
6. outsidethebox86 124 48 2,58
7. DzidaZawodnik 190 40 4,75
8. bercisko 178 35 5,09
9. BigBertha 154 35 4,40
10. JaTylkonaChwile 187 34 5,50
11. plastic 180 34 5,29
12. AyCaramba 223 33 6,76
13. S_Z_A_L_O_N_Y 88 32 2,75
14. 35i 101 32 3,16
15. aaaaaaaaaaaaaa 108 30 3,60
16. Pralpunkt 182 30 6,07
17. RYHOO 92 27 3,41
18. r061071 62 26 2,38
19. Gmork 240 25 9,60
20. Cenzurator2000 141 24 5,88
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Halman 2365 395 5,99
2. Rebeliant 1286 270 4,76
3. ~T3RMINATOR 1012 253 4,00
4. baronturbina 465 231 2,01
5. aaaaaaaaaaaaaa 688 215 3,20
6. banerr 1541 193 7,98
7. 35i 745 165 4,52
8. ququa 413 164 2,52
9. Kutasiarz 796 163 4,88
10. outsidethebox86 443 155 2,86
11. McQurwa 431 139 3,10
12. plastic 629 115 5,47
13. pro_avenger 356 115 3,10
14. Juzwa 273 100 2,73
15. bercisko 386 96 4,02
16. Gmork 910 93 9,78
17. BigBertha 364 93 3,91
18. DzidaZawodnik 489 90 5,43
19. Noside 352 86 4,09
20. nowynick 648 84 7,71
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Halman 7083 968 7,32
2. Rebeliant 4999 833 6,00
3. Pralpunkt 4542 725 6,26
4. aaaaaaaaaaaaaa 1697 490 3,46
5. 35i 2108 473 4,46
6. McQurwa 1995 456 4,38
7. baronturbina 821 431 1,90
8. banerr 3071 426 7,21
9. ~T3RMINATOR 1859 412 4,51
10. Juzwa 1379 371 3,72
11. Gmork 3281 341 9,62
12. pro_avenger 1084 307 3,53
13. TRQPL 1287 306 4,21
14. Znawca_Cipek 2249 299 7,52
15. plastic 1397 295 4,74
16. Niezwyciężony 2043 293 6,97
17. outsidethebox86 827 290 2,85
18. mygyry 2908 276 10,54
19. JaTylkonaChwile 1199 274 4,38
20. Wiewór 558 272 2,05
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Halman 12850 1764 7,28
2. Pralpunkt 10318 1707 6,04
3. aaaaaaaaaaaaaa 5666 1184 4,79
4. ~T3RMINATOR 4458 953 4,68
5. Rebeliant 4999 833 6,00
6. 35i 3606 779 4,63
7. McQurwa 2805 711 3,95
8. Juzwa 2710 701 3,87
9. baronturbina 1441 667 2,16
10. pro_avenger 2365 640 3,70
11. Gmork 5247 639 8,21
12. TRQPL 2706 615 4,40
13. Noside 3407 594 5,74
14. Pajan 1439 574 2,51
15. Wiewór 1170 559 2,09
16. banerr 3881 525 7,39
17. luja27 1817 503 3,61
18. mygyry 5525 495 11,16
19. janlew 4045 482 8,39
20. Justynka99 975 478 2,04
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Halman 27391 3060 8,95
2. aaaaaaaaaaaaaa 12692 2362 5,37
3. Juzwa 8740 1976 4,42
4. Pralpunkt 11502 1938 5,93
5. 35i 7620 1609 4,74
6. McQurwa 5589 1315 4,25
7. ~T3RMINATOR 6118 1294 4,73
8. mygyry 15419 1207 12,77
9. TranzystorWyklęty 4494 1183 3,80
10. Wiewór 3463 1168 2,96
11. Gmork 9522 1135 8,39
12. luja27 4105 1116 3,68
13. Rebeliant 4999 833 6,00
14. Pajan 2262 827 2,74
15. zdun 2844 813 3,50
16. pro_avenger 3162 808 3,91
17. edmund 2118 796 2,66
18. mazga50 1411 769 1,83
19. Noside 4494 768 5,85
20. Salieri16000 5387 759 7,10
# Użytkownik Piw Komentarzy Śr. piw za komentarz
1. Wiewór 45392 8396 5,41
2. Halman 82865 7686 10,78
3. nowynick 94652 7633 12,40
4. BongMan 98775 7168 13,78
5. mygyry 96499 6955 13,87
6. aaaaaaaaaaaaaa 27260 5649 4,83
7. TB303 52545 5420 9,69
8. bloodwar 49774 5337 9,33
9. Pener 49806 5084 9,80
10. saves 36893 4624 7,98
11. pakicito 25842 4537 5,70
12. brylant1412 9177 4460 2,06
13. tranzystor 11411 4271 2,67
14. ~Angel 51629 4135 12,49
15. Loaloa 14080 3964 3,55
16. Essent 17428 3697 4,71
17. janlew 28808 3602 8,00
18. ellsworth 5019 3549 1,41
19. rockface123 16644 3341 4,98
20. ~tip.top 39270 3234 12,14

Najwięcej komentarzy

# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Halman 99 777 7,85
2. Rebeliant 71 363 5,11
3. baronturbina 61 96 1,57
4. Kutasiarz 60 238 3,97
5. banerr 53 453 8,55
6. outsidethebox86 48 124 2,58
7. DzidaZawodnik 40 190 4,75
8. bercisko 35 178 5,09
9. BigBertha 35 154 4,40
10. JaTylkonaChwile 34 187 5,50
11. plastic 34 180 5,29
12. AyCaramba 33 223 6,76
13. S_Z_A_L_O_N_Y 32 88 2,75
14. 35i 32 101 3,16
15. aaaaaaaaaaaaaa 30 108 3,60
16. Pralpunkt 30 182 6,07
17. RYHOO 27 92 3,41
18. r061071 26 62 2,38
19. Gmork 25 240 9,60
20. Cenzurator2000 24 141 5,88
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Halman 395 2365 5,99
2. Rebeliant 270 1286 4,76
3. ~T3RMINATOR 253 1012 4,00
4. baronturbina 231 465 2,01
5. aaaaaaaaaaaaaa 215 688 3,20
6. banerr 193 1541 7,98
7. 35i 165 745 4,52
8. ququa 164 413 2,52
9. Kutasiarz 163 796 4,88
10. outsidethebox86 155 443 2,86
11. McQurwa 139 431 3,10
12. plastic 115 629 5,47
13. pro_avenger 115 356 3,10
14. Juzwa 100 273 2,73
15. bercisko 96 386 4,02
16. Gmork 93 910 9,78
17. BigBertha 93 364 3,91
18. DzidaZawodnik 90 489 5,43
19. Noside 86 352 4,09
20. nowynick 84 648 7,71
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Halman 968 7083 7,32
2. Rebeliant 833 4999 6,00
3. Pralpunkt 725 4542 6,26
4. aaaaaaaaaaaaaa 490 1697 3,46
5. 35i 473 2108 4,46
6. McQurwa 456 1995 4,38
7. baronturbina 431 821 1,90
8. banerr 426 3071 7,21
9. ~T3RMINATOR 412 1859 4,51
10. Juzwa 371 1379 3,72
11. Gmork 341 3281 9,62
12. pro_avenger 307 1084 3,53
13. TRQPL 306 1287 4,21
14. Znawca_Cipek 299 2249 7,52
15. plastic 295 1397 4,74
16. Niezwyciężony 293 2043 6,97
17. outsidethebox86 290 827 2,85
18. mygyry 276 2908 10,54
19. JaTylkonaChwile 274 1199 4,38
20. Wiewór 272 558 2,05
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Halman 1764 12850 7,28
2. Pralpunkt 1707 10318 6,04
3. aaaaaaaaaaaaaa 1184 5666 4,79
4. ~T3RMINATOR 953 4458 4,68
5. Rebeliant 833 4999 6,00
6. 35i 779 3606 4,63
7. McQurwa 711 2805 3,95
8. Juzwa 701 2710 3,87
9. baronturbina 667 1441 2,16
10. pro_avenger 640 2365 3,70
11. Gmork 639 5247 8,21
12. TRQPL 615 2706 4,40
13. Noside 594 3407 5,74
14. Pajan 574 1439 2,51
15. Wiewór 559 1170 2,09
16. banerr 525 3881 7,39
17. luja27 503 1817 3,61
18. mygyry 495 5525 11,16
19. janlew 482 4045 8,39
20. Justynka99 478 975 2,04
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Halman 3060 27391 8,95
2. aaaaaaaaaaaaaa 2362 12692 5,37
3. Juzwa 1976 8740 4,42
4. Pralpunkt 1938 11502 5,93
5. 35i 1609 7620 4,74
6. McQurwa 1315 5589 4,25
7. ~T3RMINATOR 1294 6118 4,73
8. mygyry 1207 15419 12,77
9. TranzystorWyklęty 1183 4494 3,80
10. Wiewór 1168 3463 2,96
11. Gmork 1135 9522 8,39
12. luja27 1116 4105 3,68
13. Rebeliant 833 4999 6,00
14. Pajan 827 2262 2,74
15. zdun 813 2844 3,50
16. pro_avenger 808 3162 3,91
17. edmund 796 2118 2,66
18. mazga50 769 1411 1,83
19. Noside 768 4494 5,85
20. Salieri16000 759 5387 7,10
# Użytkownik Komentarzy Piw Śr. piw za komentarz
1. Wiewór 8396 45392 5,41
2. Halman 7686 82865 10,78
3. nowynick 7633 94652 12,40
4. BongMan 7168 98775 13,78
5. mygyry 6955 96499 13,87
6. aaaaaaaaaaaaaa 5649 27260 4,83
7. TB303 5420 52545 9,69
8. bloodwar 5337 49774 9,33
9. Pener 5084 49806 9,80
10. saves 4624 36893 7,98
11. pakicito 4537 25842 5,70
12. brylant1412 4460 9177 2,06
13. tranzystor 4271 11411 2,67
14. ~Angel 4135 51629 12,49
15. Loaloa 3964 14080 3,55
16. Essent 3697 17428 4,71
17. janlew 3602 28808 8,00
18. ellsworth 3549 5019 1,41
19. rockface123 3341 16644 4,98
20. ~tip.top 3234 39270 12,14

Statystyki są odświeżane co godzinę